Stappenplan ICV/ICL aangifte

Voor de ICL / ICV aangifte wordt hetzelfde stappenplan aangehouden als voor de BTW aangifte met als verschil de codering van de buitenlandse BTW codering gebaseerd op de landcodes (stap 1), koppeling aan andere aangifte vakken (stap 2), het opgeven van het BTW nummer bij de relatie (stap 4) en de rapportages (stap 7)

Stap 1: BTW code aanmaken

Allereerst dienen er financiële BTW codes aangemaakt te worden.
Dit moet u doen via Stamgegevens - financieel - inrichting - BTW codes.

Buitenland > 100 
1** = inkoop 0%
2** = verkoop 0%
3** = inkoop hoog BTW
4** = verkoop hoog BTW
5** = inkoop hoog kosten
6** = verkoop hoog kosten
7** = inkoop hoog investeringen
8** = verkoop hoog investeringen
13** = inkoop laag BTW
14** = verkoop laag BTW
15** = inkoop laag kosten
16** = verkoop laag kosten
17** = inkoop laag investeringen
18** = verkoop laag investeringen

Specifiek voor de ICV aangifte dient er een te koppelen BTW code aangemaakt te worden, welke niet selecteerbaar mag zijn binnen de dagboeken. Hoe onderstaande BTW codering inhoudelijk aangemaakt moeten worden vind je in de voorbeeld inrichting.

100 - ICV te vorderen

Stap 2: koppeling aan aangiftevak

Deze koppeling kunt u al maken binnen de btw code, tabblad belastingaangifte.

Het is ook mogelijk om dit in de gele ordner rapporten te doen, bij tabblad Belasting.

Stap 3: BTW code koppelen aan logistieke codes

Via Stamgegevens - finanieel - administratie - tabblad: logistieke koppelingen - subscherm BTW kunnen de financiële BTW codes gekoppeld worden aan de logistieke.

Stap 4: BTW code koppelen binnen dagboek

Om te voorkomen dat binnen het dagboek inkoop of verkoop een verkeerde BTW code gebruikt wordt, is het mogelijk om uitsluitend de juiste codes beschikbaar te maken.

NB: bij het opslaan van de boeking in het inkoop- of verkoopboek wordt automatisch gecontroleerd of de btw code correspondeert.
De gekoppelde BTW code 100 mag niet selecteerbaar zijn in de dagboeken.

Stap 5: BTW nummer (buitenlandse) relatie invoeren en controleren

Binnen de relatie tabblad: financieel algemeen kan het BTW nummer ingevoerd worden. het BTW nummer wordt voorafgegaan met de landcode (voor België is dit BE) en vervolgens het nummer, zonder punten of spaties. Middels ze button 'BTW nr controle' kan gekeken worden of het opgegeven nummer correct ingevoerd is.
Voor de ICV en ICL aangifte is dit een verplichte invoer. Dit gegeven dient nl meegeleverd te worden tijdens de ICV en/of ICL aangifte.

NB: bij het opvragen van de ICV / ICL aangifte kan het nummer ook nog gecontroleerd worden indien het icoon aangeeft dat de laatste check bijna verlopen is of nog niet gecontroleerd.

Stap 6: Aanmaken BTW aangifte periodes

Stamgegevens - financieel - administratie - [selecteer Administratie] - Tabblad belastingaangifte

Het volstaat om alleen de periodes met omschrijving op te geven om vervolgens in de ordner rapporten een periode te selecteren. Het is wel verstandig om alle gevraagde gegevens (later) in te vullen. Deze gegevens wordt n.l. gebruikt bij het opmaken van het document door Intelly.

Stap 7: rapportages

In de gele ordner rapporten bij tabblad omzetbelasting kunnen de aangifte gegevens opgevraagd worden. Deze gegevens dienen als basis voor de aangifte die handmatig bij de belastingdienst ingegeven worden. Zie Stap 8 voor het registreren van de daadwerkelijke aangifte.

Stap 8: BTW aangifte registreren

Stamgegevens - financieel - administratie - [selecteer Administratie] - Tabblad belastingaangifte

Zodra de BTW aangifte definitief naar de Belasingdienst is verzonden, dienen de aangegeven vakken geregistreerd te worden bij de betreffende aangifte periode. Op deze manier is inzichtelijk wat reeds aangegeven is en wat er nog aangegeven dient te worden.