Relaties - Aanmaken relaties - Bankrekeningen

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Bankrekeningen

Als u naar het tabblad van de bankrekeningen gaat, krijgt u het volgende te zien:


 

IBAN: Hier vult u het IBANnummer van de relatie in.
BIC: Hier vult u het BIC nummer van de relatie in.
Banknummer: Hier vult u het bankrekeningnummer van de relatie in.
Omschrijving: Hier vult u de tenaamstelling van de bankrekening in.
Voor betalingen: Hier kunt aanvinken of de rekening voor betalingen gebruikt kan worden.
Bank: Hier kiest u de naam van de bank.
Type rekening: Hier kiest u het type van de rekening.

Als de relatie meerdere banknummers heeft, kunt u hier meerdere regels aanmaken.

Vanuit meerdere punten wordt dit tabblad automatisch gevuld, o.a via de bankmutaties en via de betalingen crediteuren.