Instellingen - Processen instellen - Onderdelen

Stamgegevens > Logistiek > Logistic Contol Center > [selecteer Proces] > Onderdelen

Per proces kunnen verschillende onderdelen geactiveerd worden. Deze onderdelen zijn opties bij een entiteit in het logistieke systeem. Bijvoorbeeld product-invoer bij een order.
Hieronder ziet u een voorbeeld:
 

LCC Onderdelen


Door een onderdeel aan te vinken, krijgt u de volgende mogelijkheden erbij:

  • Bij een entiteit ziet u de onderdelen op het hoofdscherm terugkomen. Klik hier voor meer informatie.
  • Bij een entiteit worden de bijbehordende tabbladen om de gegevens in te voeren toegevoegd. Bijvoorbeeld als u product aanvinkt, dan wordt een tabblad met product-invoer beschikbaar.

Rollen

Wanneer een onderdeel wordt aangevinkt, wordt deze direct zichtbaar in de tweede kolom, onder Rollen. Door in deze kolom op een onderdeel te klikken, kan in de derde kolom met behulp van een rechten matrix aangevinkt worden, welke rol(len), voor welk type entiteit toegang mag krijgen tot dit onderdeel. Zo kan per rol worden ingericht welke tabbladen binnen een entiteit zichtbaar zijn.

Document stroom

Afhankelijk van het onderdeel, zal deze ook in de tweede kolom onder Document stroom zichtbaar zijn. Door op een onderdeel te klikken, bijvoorbeeld het onderdeel Factuursoort, opent zich een menu en krijgt u een ToDo voorbeeldscherm in de derde kolom te zien.
 

Factuursoorten


Met behulp van de dropdown kunt u in het menu de factuursoort selecteren, waaraan locaties (of andere opties) zijn gekoppeld. Meerdere factuursoorten zijn mogelijk. Naast de geselecteerde factuursoorten kunt u via het Intelly/algemeen/indexcard.gif-icoon naar de stamgegevens van de factuursoort en met het prullenbak-icoon.png-icoon kunt u de factuursoort ook weer verwijderen uit het menu.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een preview:
 


De factuursoorten die zijn geselecteerd in het menu, krijgen nu een eigen balk, waaronder de locaties kunnen worden ingegeven. Bij de stamgegevenes van de factuursoorten kunt u aangeven welke gegevens in de ToDo dienen te worden ingegeven. Hieronder staat een voorbeeld, waarbij in de stamgegevens van de factuursoort 'Inkoop" is aangegeven dat omschrijving en locatie met het bedrag ingegeven kunnen worden.