Algemeen - Omzetbelasting codes (logistiek)

Stamgegevens > Algemeen > Omzetbelasting codes

Aan de logistieke kant worden BTW codes aangemaakt, die o.a. gebruikt worden binnen de relatie en bij het boeken van de ToDo.
De logistieke BTW codes zijn eenvoudig van opzet (hoog, laag of geen).

Als u een nieuwe BTW code aanmaakt, krijgt u het volgende scherm om in te vullen:
 

 

BTW code: Hier kunt u een eigen nummer ingeven, laat u hem leeg, dan wordt het nummer dat tussen haakjes staat genomen.

Omschrijving: Hier geeft u de omschrijving van de logistieke BTW code op.

Klik vervolgens op OK om de BTW code op te slaan.
Vervolgens kunt u per land aangeven welk percentage deze BTW code heeft:
 


 

Van links naar recht zijn dat de gegevens:

Land: Met behulp van de dropdown kunt u hier het land selecteren. Dit is het land welke is ingevuld bij de werkmaatschappij.

BTW percentage: Hier geeft u het betreffende BTW percentage op

Omschrijving: Hier geeft u de omschrijving van de logistieke BTW code op.

Klik vervolgens nogmaals op OK om ook deze gegevens van de BTW code op te slaan.