Algemeen - Medewerkers - Overzichten - Medewerkers

Stamgegevens > Algemeen > Medewerkers > Overzichten > Medewerkers

Dit is een overzicht dat met de knop "diskette" naar Excel geëxporteerd kan worden.
De stamgegevens die in beeld staan worden dan in Excel gezet.