Algemeen - Medewerkers - tab: Saldi medewerker

Stamgegevens > Algemeen > Medewerkers > Medewerkers > tabblad Saldi medewerker

De saldi medewerker overzicht laat voor die medewerker alle lonen en/of declaraties zien, die betaald zijn en die open staan.

De jaarbalk bovenin geeft aan welke jaren er mutaties zijn geweest. Dit is te zien doordat deze jaren donkergekleurd zijn. Wilt u alleen de gegevens van bijvoorbeeld 2008 zichtbaar hebben, kunt u op het vakje onder 2008 klikken. Er komen dan alleen de bewegingen van 2008 naar voren.

Op het saldi medewerker overzicht zijn van links naar rechts de volgende gegevens zichtbaar:
  • Factuurnr: Dit is het nummer van de boeking die weer opvraagbaar is door op het nummer te klikken. U krijgt dan de bijbehorende boeking op uw scherm.
  • Datum: In deze kolom staat de mutatiedatum.
  • Omschrijving: Hier staat de omschrijving zoals die ook voorkomt in de boeking.
  • Saldo: In deze kolom staat het loon- of declaratiebedrag dat is opgeboekt.
  • Betaald: Hier staat het bedrag dat er betaald is op de loon en/of declaratie.
  • Openstaand: Hier staat het bedrag wat nog openstaat.
  • Document: In Intelly is het ook mogelijk om het document van de Mutatieboeking op te vragen en te bekijken in de saldi kaart door te klikken op het blauwblaadje.png-icoontje.
Na elke maand is er een subtotaal telling, en na elk jaar dat er is opgevraagd. En het overzicht eindigt met een totaaltelling van alle mutaties.