Algemeen - Medewerkers - tab: Werkmaatschappijen

Stamgegevens > Algemeen > Medewerkers > Medewerkers > tabblad Werkmaatschappijen

Hier kunt u aangeven binnen welke werkmaatschappij de medewerker werkzaam is. Het is mogelijk om voor meerdere werkmaatschappijen actief te zijn.

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Werkmaatschappij: Met behulp van de dropdown kunt u de gewenste werkmaatschappij selecteren.
 • Datum in Dienst: Vul hier de datum waarop de medewerker in dienst is getreden.
 • Datum uit Dienst: Vul hier de datum waarop de medewerker uit dienst is getreden.
 • Functie: Selecteer hier de functie van de medewerker.
 • Groep: Selecteer hier een medewerker groep
 • Details: Hier staan specifieke instellingen.
 • Tijdregistratie: Hier staan de instellingen inzake de Tijdregistratie. Middels een mouse-over zijn de instellingen inzichtelijk.

Details

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Nominaal uren per dag: Aantal uren per werkdag.
 • Arbeidsovereenkomst: De arbeidsovereenkomst van de medewerker.
 • Dienstverband: Het dienstverband van de medewerker.
 • Standaard begintijd: De standaard begintijd van de medewerker. De ingestelde begintijd zal worden overgenomen binnen de Tijdregistratie.

Tijdregistratie - Algemeen

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Kostprijs per uur: Kostprijs van de mederker per uur.
 • Winstpercentage: Winstpercentage die bovenop de kostprijs moet worden berekend.
 • Prijs per uur: Dit is kostprijs inclusief het winstpercentage.
 • Verberg opmerkingen-veld: Als dit wordt aangevinkt, zal het veld Opmerking niet zichtbaar zijn op de tijdregistratie.
 • Verberg werkzaamheden-veld: Als dit wordt aangevinkt, zal het veld Werkzaamheden niet zichtbaar zijn op de tijdregistratie.
 • Begintijd niet aanpasbaar: Als dit wordt aangevinkt, kan het veld Begintijd niet worden gewijzigd zijn op de tijdregistratie.
 • Eindtijd niet aanpasbaar: Als dit wordt aangevinkt, kan het veld Eindtijd niet worden gewijzigd zijn op de tijdregistratie.
 • Geen reeksen invoeren: Als dit wordt aangevinkt, kunnen er geen dagkaartreeksen worden ingevoerd op de tijdregistratie.
 • Productinvoer toestaan: Als dit wordt aangevinkt, kunnen er via de knop Subscreen empty producten worden ingevoerd op de tijdregistratie.
 • Correctie uren toestaan: Als dit wordt aangevinkt, wordt het veld Correctie tijd toegevoegd op de tijdregistratie. Stel dat er aan een order wordt gewerkt van 9:00 tot 12:00, dan bedraagt de gewerkte tijd 3:00 uur. Met de Correctie tijd kan dit worden aangepast naar bijvoorbeeld 2:30.

Vervolgens kan worden ingesteld welke Activiteiten binnen de tijdregistratie (dagkaarten) selecteerbaar zijn.

 • Indien er bij de activiteiten niets ingevuld wordt, zijn alle activiteiten beschikbaar.
 • Indien er één activiteit is ingevuld, zal de optie Activiteit binnen de tijdregistratie komen te vervallen. Aangezien dit altijd dezelfde activiteit betreft, zal deze standaard worden toegekend aan de tijdregistratie.
 • Indien hier meerdere activiteiten worden opgegeven, zullen alleen deze activiteiten selecteerbaar zijn binnen de tijdregistratie.

Tijdregistratie - Standaardrooster

Op het tabblad 'Standaardrooster' kan een standaard urenrooster ingesteld worden. Het kan gebruikt worden in de volgende situaties:

 • Pauzeregistratie: Indien er binnen een bedrijf vaste pauzetijden zijn, dan kan dit hier worden ingesteld door voor elke dag de begin- en eindtijd dat er gewerkt wordt in te voeren. Zo kunnen de pauzes achteraf uit de tijdsregistratie gefilterd worden.
 • Part-time dienstverband: Indien een medewerker een vaste dag(en) in de week vrij is, dan kan het werkrooster hierop ingesteld worden. Voor elke dag dat er wel gewerkt wordt moet het rooster worden ingesteld.

Bij de optie Kopieer dagkaart wordt rekening gehouden met de eventuele instellingen die hier zijn opgegeven.


Tijdregistratie - Werkmaatschappij ureninvoer

Op het tabblad 'Werkmaatschappij ureninvoer' kan opgegeven worden voor welke werkmaatschappijen deze medewerker tijden mag registreren. Dit houdt in dat deze medewerker alleen de entiteiten van de opgegeven werkmaatschappijen te zien krijgt en kan selecteren.