Relaties - Aanmaken relaties - Leveranciergroepen

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Leveranciergroepen

Als u naar het tabblad leveranciergroepen gaat, krijgt u het volgende te zien:
 

Leveranciergroepen bij relatie


Hier is het mogelijk om een relatie onder te verdelen in leveranciergroepen. Hoe een leveranciergroep wordt aangemaakt, staat op leveranciergroepen beschreven.