Relaties - Aanmaken relaties - Logistieke uitvoer

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Logistieke uitvoer

Deze instellingen hebben betrekking op de uitvoer in het logistieke systeem.
De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Sjabloon groep: Door aan een relatie een sjabloon groep toe te kennen, kan worden bepaald welke layout standaard geselecteerd is wanneer voor deze klant bijvoorbeeld een factuur wordt afgedrukt in het logistieke systeem. Dit is mede afhankelijk van instellingen in het Logistic Control Center. De complete functionalteit wordt bij functionaliteit uitgelegd.
  • Type + Aantal afdrukken: Hier kunt u per type entiteit aangeven hoeveel exemplaren afgedrukt moeten worden. Als hier bijvoorbeeld voor type Factuur, 2 afdrukken staat ingesteld, dan zal in het logistieke systeem een factuur 2 keer afgedrukt voor deze relatie.