Relaties - Aanmaken relaties - Document e-mail

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Rrelaties > tabblad Document e-mail

In dit tabblad kunt u de uitvoer van bepaalde documenten die via e-mail verzonden moet worden voor de betreffende relatie instellen. Dus stel dat de relatie zijn facturen graag per e-mail ontvangt, dan kunt u dat hier instellen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 

  • Type: Stel hier het type document in dat per e-mail verzonden dient te worden.
  • Aan adres: Stel hier het e-mail adres in waarnaar het document gemaild gaat worden.
  • CC adres: Stel hier het e-mail adres in waarnaar het document als CC gemaild gaat worden.
  • Niet afdrukken: Vink dit aan indien het document niet automatisch afgedrukt moet worden.