Relaties - Aanmaken relaties - Adressen

Stamgegevens > Algemeen > Relaties> Adressen

Hier kunnen meerdere adresgegevens van een relatie ingevoerd worden.