Relaties - Aanmaken relaties - Debiteurenkaart

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Debiteurenkaart


De debiteurenkaart van de relatie laat voor die relatie alle bewegingen zien waarbij de debiteurenrekening gebruikt is.

In onderstaande afbeelding is een debiteurenkaart van Klantnaam bv voor de relatie 'Administratie naam' in kaart gebracht. Het betreft dus verkopen die door Klantnaam bv gedaan zijn aan Administratie naam.
 
De jaarbalk bovenin geeft aan dat er alleen mutaties zijn geweest in 2007 en in 2008. Dit is te zien doordat deze jaren donkergekleurd zijn. Indien er meerdere administraties actief zijn, staan deze onder elkaar. Hier kunt u klikken op:
- het betreffende vakje
- op het jaartal - u krijgt alle bewegingen van dat jaartal van alle administraties te zien.
- op de administratie - u krijgt alle bewegingen van de administratie van alle jaartallen te zien.
- lege vak links boven - u krijgt weer alles te zien.

Op de debiteurenkaart zijn van links naar rechts de volgende gegevens zichtbaar:
  • Datum: In deze kolom staat de datum van de mutatie.
  • Dagboek: Hier staat het dagboek waar de mutatie in geboekt is. Hierboven zijn de dagboeken verkoop (er is een verkoopfactuur gemaakt en geboekt) en Rabobank (die vervolgens is betaald door de debiteur) zichtbaar. De dagboeken Kas en Memoriaal kunnen natuurlijk ook voorkomen (als de verkoopfactuur via de kas of het memoriaal is/wordt afgeboekt)
  • Boekstuknr: Dit is het nummer van de boeking die weer opvraagbaar is door op het nummer te klikken. U krijgt dan de bijbehorende boeking op uw scherm.
  • Factuurnr: Dit is het factuurnummer van de boeking dat meestal hetzelfde is als het boekstuknummer. Bij een afboeking/betaling staat naast het boekstuknummer van het dagboek waar de factuur in is afgeboekt, het factuurnummer (boekstuknummer) van de verkoopfactuur.
  • Omschrijving: Hier staat de omschrijving zoals die ook voorkomt in de boeking/betaling.
  • Bedrag: In deze kolom staat het factuurbedrag dat is opgeboekt cq betaald.
  • Document: In Intelly is het ook mogelijk om het document van de verkoopboeking op te vragen en te bekijken in de debiteurenkaart door te klikken op het blauwblaadje.png-icoontje.
In bovenstaande afbeelding is te zien dat er nog voor een bedrag van 200,00 euro aan te ontvangen bedragen openstaat. Dit betreft factuur 80020, deze is namelijk nog niet door 'Administratie naam' bv betaald en/of door Klantnaam bv in de bank afgeboekt.