Relaties - Aanmaken relaties - Externe programma's

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Externe programma's


Het doel van het tabblad externe programma's is om data vanuit een extern programma te koppelen of te verwerken binnen Intelly met betrekking tot de geopende relatie.
 
 
  • Externe programma's: Met behulp van de dropdown kunt u het  externe programma uit de lijst selecteren. Als u het externe programma heeft geselecteerd, klikt u op OK. Staat de gewenste externe programma er niet bij, kunt u hier lezen hoe u deze kunt aanmaken.
  • Administratie (optioneel): Via de dropdown kunt u hier de administratie selecteren, waarvoor de data bestemd is.
  • Externe relatie: Hier kunt u de relatie code inbrengen, die de relatie heeft binnen het externe programma.