Relaties - Aanmaken relaties - Financiële module

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Financiële module
 
 

Crediteurenbetaling blokkering: Indien deze optie aangevinkt is, zal voor deze relatie niet automatisch betalingen klaargezet worden. Uiteraard blijft het wel mogelijk om handmatig betalingen aan te vinken.

Kredietlimiet: Hier vult ude limiet in die door uw organisatie voor deze relatie is toegestaan. Indien het openstaande saldo hoger is dan de hier opgegeven kredietlimiet, zal dit gemeld worden.

Opmerking kredietoverschrijding: Hier kunt u een instructie neerzetten wat er bij een overschrijding moet gebeuren of wie er ingelicht moet worden. Deze opmerking wordt bij de overschrijding getoond.