Relaties - Aanmaken relaties - Openstaand inkoop

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Openstaand inkoop

Het tabblad Openstaand inkoop van de relatie laat voor die relatie alle facturen zien die nog betaald moeten worden.

In onderstaande afbeelding is een openstaand inkoop van ' Klantnaam bv'  voor de relatie Administratie naam in kaart gebracht.


Op het overzicht zijn van links naar rechts de volgende gegevens zichtbaar:
Boekstuknr: Dit is het nummer van de boeking die weer opvraagbaar is door op het nummer te klikken. U krijgt dan de bijbehorende boeking op uw scherm.
Datum: In deze kolom staat de datum van de inkoopfactuur.
Bedrag: Hier wordt het openstaande bedrag weergegeven in de kolom, binnen het aantal dagen dat het bedrag openstaat, en tevens in de kolom totaal. In bovenstaande afbeelding staat factuur 80020 minder dan 30 dagen open. Vandaar dat het factuurbedrag in de kolom <=30dgn staat. 
Dagen: Is het aantal dagen dat de inkoopfactuur openstaat ten opzichte van de factuurdatum.
Document: In Intelly is het ook mogelijk om het document van de inkoopboeking op te vragen en te bekijken door te klikken op het blauwblaadje.png-icoontje.

In bovenstaande afbeelding is dus te zien dat er nog voor een bedrag van 200,00 euro aan crediteurenposten openstaat. Dit betreft factuur 80020, deze is namelijk nog niet betaald en/of in de bank afgeboekt. Het bedrag staat al 6 dagen open, en afhankelijk van de betalingstermijn had hij al betaald moeten zijn of moet hij nog betaald worden.

Vreemde valuta
Indien bij deze relatie geboekt is in bijvoorbeeld USD, dan ziet u hier standaard het euro openstaande bedrag. Via het vinkvak 'Toon originele valuta' (bovenaan in het scherm) kunt u ervoor kiezen om de bedragen in originele valuta te tonen.