Relaties - Aanmaken relaties - Saldi inkoop

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Saldi inkoop


De saldi overzicht van de relatie laat alle inkoopfacturen zien, die betaald zijn en die open staan.

In onderstaande afbeelding is een saldi inkoop van Klantnaam bv voor de relatie Intelly Sales bv in kaart gebracht.


De jaarbalk bovenin geeft aan dat er alleen mutaties zijn geweest in 2007 en in 2008. Dit is te zien doordat deze jaren donkergekleurd zijn. Indien er meerdere administraties actief zijn, staan deze onder elkaar. Hier kunt u klikken op:
- het betreffende vakje
- op het jaartal - u krijgt alle bewegingen van dat jaartal van alle administraties te zien.
- op de administratie - u krijgt alle bewegingen van de administratie van alle jaartallen te zien.
- lege vak links boven - u krijgt weer alles te zien.

Op de saldikaart zijn van links naar rechts de volgende gegevens zichtbaar:
Factuurnr: Dit is het nummer van de boeking. Indien je er met de muis overheen zweeft, verschijnt er een mouse-over die de informatie geeft van alle boekingen die op dit factuurnummer staan. Op het factuurnummer kun je klikken. Indien er één boeking is, zal deze direct geopend worden. Indien er meerdere boekingen zijn, kun je de betreffende boeking selecteren uit de opengeklapte lijst.
Datum: In deze kolom staat de factuurdatum.
Omschrijving: Hier staat de omschrijving zoals die ook voorkomt in de boeking.
Saldo: In deze kolom staat het factuurbedrag dat is opgeboekt.
Betaald: Hier staat het bedrag dat er betaald is op dit inkoopfactuur.
Openstaand: Hier staat het bedrag wat nog openstaat.
Document: In Intelly is het ook mogelijk om het document van de inkoopboeking op te vragen en te bekijken in de saldi inkoop kaart door te klikken op het blauwblaadje.png-icoontje.

Na elke maand is er een subtotaal telling, en na elk jaar dat er is opgevraagd. En het overzicht eindigt met een totaaltelling van alle mutaties.

In bovenstaande afbeelding is te zien dat er nog voor een bedrag van 200,00 euro aan crediteurenposten openstaat. Dit betreft factuur 80020.

Vreemde valuta
Indien bij deze relatie geboekt is in bijvoorbeeld USD, dan ziet u het koersverschil in euro doorgestreept in de lijst terug en wordt niet in het openstaande bedrag meegerekend.
Via het vinkvak 'Toon originele valuta' (bovenaan in het scherm) kunt u ervoor kiezen om de originele valuta te tonen.