Relaties - Aanmaken relaties - Documentstroom Verkoop

Stamgegevens > algemeen > relaties > relaties > tabblad Documentstroom Verkoop

Het voornaamste doel van het tabblad Documentstroom Verkoop is om een omzetgroep toe te kennen aan de geopende relatie. In de kop kunt met behulp van de dropdown een (logistieke) BTW code selecteren.
 

 
Via een dropdown menu kunt u de omzetgroep uit de lijst selecteren. De geselecteerde omzetgroep wordt dan bij het boeken gebruikt om te bepalen welke grootboekrekening in de boeking moet worden gebruikt. Als u de omzetgroep heeft geselecteerd, klikt u op OK. Staat de gewenste omzetgroep er niet bij, dan kunt u bij Omzet groepen lezen hoe u deze kunt aanmaken. Hier kunt u lezen hoe u een omzetgroep aan een grootboekrekening kunt koppelen.

In de kolom ernaast dient u het percentage in te geven voor welk bedrag automatisch op deze omzetgroep moet worden geboekt. Er kunnen meerdere omzetgroepen van toepassing zijn. Het totaal van de omzetgroepen dient 100% te zijn. Als er voor een relatie maar één omzetgroep van toepassing is, vult u in de kolom percentage het getal 100 in. Klik vervolgens wederom op OK om de instelling op te slaan. Zo wordt bij het verwerken van het verkoopdocument, dit bedrag procentueel verdeeld over de hier opgegeven omzetgroepen.