Relaties - Aanmaken relaties - Documenten

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Documenten


Het is mogelijk om documenten te koppelen aan een specifieke relatie zodat een soort van archief opgebouwd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uittreksel Kamer van Koophandel, gespreksnotities etc.

Klik op document koppelen voor een beschrijving hoe u een document kunt koppelen aan deze relatie.