Relaties - HACCP - Fabrikant administraties

Als u bij Derde kanaal / Fabrikant heeft aan gegeven dat deze relatie een fabrikant is, dan is het hier mogelijk om aan te geven in welke administratie en welke periode de administratieve mutaties te boeken. Door de dropdown is het mogelijk om een administratie te selecteren en de 'datum van' en 'datum tot' kunt u naar wens aan passen. Laat een datum range binnen hezelfde jaar vallen, en maak voor elk jaar een nieuwe regel aan.

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens aangepast, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar het menu van de relaties zonder wijzigingen in de fabrikant administraties aan te brengen.

Bij externe dagboeken staat een Subscreen empty of Icoon Subscreen -icoon. Als hij donker is dan zijn er nog geen dagboeken ingesteld. Als hij licht is dan zijn er al een of meerdere externe dagboeken ingesteld. Door op dit icoon te klikken gaat u naar het volgende scherm, waar u de externe dagboeken kunt instellen, danwel wijzigen.

Met behulp van de dropdown of het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG-icoon is het mogelijk om het dagboek te zoeken.

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens aangepast, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar fabrikant administraties zonder wijzigingen in de dagboeken aan te brengen.