Relaties - Aanmaken relaties - Algemeen financieel

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Algemeen financieel
 
Het relatienummer en de naam zijn al ingevuld en kunnen niet worden gewijzigd.

Factuurnaam:
Muntsoort: Via het Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon kunt u de gewenste valuta opzoeken.
BTW Code inkoop/verkoop: Hier selecteert u met behulp van de dropdown de juiste BTW code of zoekt u de juiste via het .Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon. Staat hier niet de gewenste code, dan kunt u op Omzetbelasting codes klikken om naar de beschrijving te gaan hoe u die kunt aanmaken. 
BTW nummer: Hier vult u het BTW nummer van de relatie in. Dit nummer begint met de twee letters van de landcode. De invulling hiervan komt terug bij de ICV / ICL aangifte.
BTW nummer controle: via de button  is de geldigheid te checken van het ingevoerde en opgeslagen BTW nummer.
Intelly/red_exclamationmark.gi Een BTW-nummer buiten de EG (Europese Gemeenschap) is niet controleerbaar middels deze button omdat deze valt binnen de export regeling i.p.v. ICV / ICL aangifte. (Zie ook EU-Landen)
Attentie opmerkingen: Hier vult u eventuele opmerkingen in.
Betaalwijze inkoop/verkoop: Hier selecteert u met behulp van de dropdown de juiste betaalwijze of zoek de juiste betaalwijze via het .Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon. Staat de gewenste betaalwijze er niet bij, dan kunt u op Betaalmethoden klikken om naar de beschrijving te gaan hoe u die kunt aanmaken. 
Ordermethode: Hier selecteert u met behulp van de dropdown de juiste ordermethode of zoek de juiste via het .Intelly/algemeen/zoeken.gif-icoon.
Account manager: Hier selecteert u de naam van de medewerker die deze relatie in zijn portefeuille heeft.
Aantal medewerkers: Hier geeft u hier het aantal medewerkers van de relatie in.
Korting percentage: Hier kunt u de met uw klant afgesproken korting invullen.
Paraplu relatie: Indien de paraplu relatie is ingevuld, wordt deze gebruikt voor een beeld te krijgen van de totale omzet van alle vestigingen die onder deze paraplu relatie vallen.
Order relatie: Indien de order relatie is gevuld, zullen deze gegevens gebruikt worden bij de order.
Levering relatie: Indien de levering relatie is gevuld, zullen deze gegevens gebruikt worden bij de levering.
Factuur relatie: Indien de factuur relatie is gevuld, zullen deze gegevens gebruikt worden in de subadministratie.
Financiële relatie: Indien de financiële relatie is gevuld, zal deze naam gebruikt worden als debiteur.
Globale relatie: Indien de globale relatie is ingevuld, worden deze gegevens gebruikt om uw relatie gegevens bij het aanmaken zoveel mogelijk in te vullen.
[NewPage]