Relaties - IBES - Kostenfacturen

Stamgegevens > algemeen > relaties > relaties > tabblad Kostenfacturen

Het voornaamste doel van het tabblad Kostenfacturen is om een factuursoort en indien mogelijk de globale relatie toe te kennen aan de geopende relatie.
 

Via een dropdown menu kunt u de factuursoort uit de lijst selecteren. De geselecteerde factuursoort komt bij het boeken via de ToDo-lijst automatisch naar voren, zodra de relatie en het bedrag exclusief BTW bekend is. Als u de factuursoort heeft geselecteerd, klikt u op OK. Staat de gewenste factuursoort er niet bij, klik dan op Factuursoorten om te lezen hoe u deze kunt aanmaken.

In de kolom ernaast dient u het percentage in te geven voor welk bedrag automatisch op deze factuursoort moet worden geboekt. Er kunnen meerdere factuursoorten van toepassing zijn. Het totaal van de factuursoorten dient 100% te zijn. Als er voor een relatie maar één factuursoort van toepassing is, vult u in de kolom percentage het getal 100 in. Klik vervolgens wederom op OK om de instelling op te slaan. Zo wordt bij het herkennen van het factuurbedrag in het document, dit bedrag procentueel verdeeld over de hier opgegeven factuursoorten.

Voor een relatie kunt u ook meerdere factuursoorten kiezen. Als bekend is dat er bij een inkoopfactuur van het factuurbedrag altijd een gedeelte 'factuursoort 1' is en een ander gedeelte 'factuursoort 2' kunt u dit in de kolom Percentage verdelen. Als de verdeling onbekend is, of er geen sprake is van een verdeling, kunt u het beste bij beide factuursoorten als percentage 100 invullen. Hij kent dan voor beide factuursoorten het totale factuurbedrag toe. In het boekingsscherm in de ToDo-lijst kunt u dan de onjuiste factuursoort verwijderen of de bedragen zelf handmatig aanpassen.

Globale relatie: Is een document van deze relatie na het scannen automatisch herkend door Intelly, is ook de globale relatie herkend (indien deze met de documentherkenning is aangemaakt).
U kunt dan zelf de globale relatie koppelen aan uw eigen relatie in Intelly. Hoe dit proces werkt, is bij globale relatie uitgebreid beschreven.
Als de globale relatie gekoppeld is, wordt deze automatisch hier binnen dit tabblad gevuld.