Relaties - Aanmaken relaties - Algemeen logistiek

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Algemeen logistiek

In het tabblad algemeen logistiek kunt u per werkmaatschappij een aantal instellingen maken die gelden voor deze relatie.

 

 
Werkmaatschappij: Middels de dropdown moet de werkmaatschappij geselecteerd worden waar de instelligen betrekking op hebben.
Standaard btw code inkoop1: Middels de dropdown kunt u hier de btw code selecteren, welke standaard door de relatie wordt gebruikt binnen het proces inkoop.
Standaard btw code verkoop1: Middels de dropdown kunt u de hier de btw code selecteren, welke standaard door de relatie wordt gebruikt binnen het proces verkoop.
Korting-%: Hier kunt u een kortingspercentage op worden gegeven welke geldt voor de relatie.
Opslag-% op inkoopprijs: Hier kunt u een opslagpercentage op worden gegeven dat bovenop de inkoopprijs moet worden berekend om zo de verkoopprijs te bepalen.
Krediet limiet: Hier kunt u een krediet limiet worden ingesteld. Dit houdt dan in dat de relatie tot dit bedrag aan betalingen open mag hebben staan.

Producten

Hier kunt u op product niveau een korting en opslag instellen.

Product: Selecteer hier het product waar de instelling voor moet gelden.
Korting-%: Geef hier het kortingspercentage op voor het gekozen product.
Opslag-% op inkoopprijs: Geef hier het opslagpercentage dat bovenop de inkoopprijs moet worden berekend om zo de verkoopprijs te bepalen voor het gekozen product.

Product categorieën

Hier kunt u op product categorie niveau een korting en opslag instellen. Deze instelling geldt dan voor alle producten die vallen onder deze product categorie.

Product categorie: Selecteer hier de product categorie waar de instelling voor moet gelden.
Korting-%: Geef hier het kortingspercentage op voor de gekozen product categorie.
Opslag-% op inkoopprijs: Geef hier het opslagpercentage dat bovenop de inkoopprijs moet worden berekend om zo de verkoopprijs te bepalen voor de gekozen product categorie.

Product families

Hier kunt u op product familie niveau een korting en opslag instellen. Deze instelling geldt dan voor alle producten die vallen onder deze product familie.

Product familie: Selecteer hier de product familie waar de instelling voor moet gelden.
Korting-%: Geef hier het kortingspercentage op voor de gekozen product familie.
Opslag-% op inkoopprijs: Geef hier het opslagpercentage dat bovenop de inkoopprijs moet worden berekend om zo de verkoopprijs te bepalen voor de gekozen product familie.

Omzetgroepen

Hier kunt u op omzetgroep niveau een korting en opslag instellen. Deze instelling geldt dan voor alle producten die vallen onder de product categorieën met deze omzetgroep.

Omzetgroep: Selecteer hier de product familie waar de instelling voor moet gelden.
Korting-%: Geef hier het kortingspercentage op voor de gekozen omzetgroep.
Opslag-% op inkoopprijs: Geef hier het opslagpercentage dat bovenop de inkoopprijs moet worden berekend om zo de verkoopprijs te bepalen voor de gekozen omzetgroep. 1:

De volgorde van de btw bepaling staat beschreven bij BTW code bepaling.