Relaties - Aanmaken relaties - Entiteiten

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties > tabblad Entiteiten

U ziet hier een samenvatting van de logistieke invoer specifiek voor de relatie.

Door op het aantal in het grijze / blauwe / groene / rode vlak te klikken, wordt er een overzicht gegeven van de betreffende Entiteiten. Hierin kunt u op de ID klikken om de Entiteit te openen.