Documentsysteem - Inrichten documentsysteem

Het inrichten van het documentsysteem bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen staan hier chronologisch beschreven. Bij elke beschrijving vindt u ook een link naar de uitgebreide beschrijving in de handleiding.

Stap 1: Aanmaken security levels

uitklap-buttonLees meer

Stap 2: Aanmaken documentgroep

uitklap-buttonLees meer

Stap 3: Aanmaken werkmaatschappij

uitklap-buttonLees meer

Stap 4: Aanmaken gebruikers

uitklap-buttonLees meer

Stap 5: Aanmaken document types

uitklap-buttonLees meer


Met behulp van deze stappen is het documentsysteem ingericht. Het verdere gebruik van het documentsysteem staat beschreven bij Document Manager.

Wat u verder moet inrichten om het documentsysteem samen te gebruiken met IFIN (voorheen IVA) en/of IBES (voorheen IVEM) staat hieronder beschreven.