Relaties - Aanmaken relaties - Relatiegroepen

Stamgegevens > algemeen > relaties > relaties > tabblad RelatiegroepenRelatiegroepen bij relatie

Als u naar het tabblad Relatiegroepen gaat, krijgt u het volgende te zien:

Hier is het mogelijk om een relatie onder te verdelen in groepen. Hoe een relatiegroep wordt aangemaakt staat bij de relatiegroepen beschreven.