• Alle communicatie in uw huisstijl
 • Geld rechtstreeks op uw bankrekening
 • Totaalpakket aan ontzorging van uw administratie

Automatische declaratieverwerking

Speciaal voor de mondzorg ontwikkelde Intelly software die automatisch uw declaraties verwerkt. U stuurt zelf het declaratiebestand van uw mondzorg- of tandartspraktijk naar ons systeem. Afhankelijk van de declaratiesoftware die uw praktijk gebruikt, lezen wij nota’s ook automatisch in. Vervolgens sturen we alles door naar de zorgverzekeraar.

Van de terugkoppeling die we ontvangen, maken we indien nodig een restdeclaratie. Deze sturen wij samen met een gespecificeerde factuur vanuit uw naam naar de patiënt. De privacy blijft hierbij altijd gewaarborgd. Wanneer uw patiënt de restdeclaratie heeft betaald, ontvangt u het geld rechtstreeks op uw eigen bankrekening zonder inhouding van kosten.

U boekt dus alleen nog maar uw declaraties in uw praktijksoftware. De mondzorg declaratieverwerking van Intelly doet de rest.
meer informatie

Meer weten over de Mondzorg Declaratieverwerking van Intelly?

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem gerust contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.
Naam * *
Praktijknaam
Telefoonnummer * *
Heeft u nog opmerkingen?
Prioriteit
  

 
 

Hoe verloopt de declaratieverwerking?

Het declaratieverwerkingsproces is voor u als tandarts of mondzorgspecialist heel eenvoudig. U boekt uw nota's gewoon in uw praktijksoftware. Daarna stuurt u het Vektis MZ301 bestand naar Intelly. Afhankelijk van uw dentale pakket worden nota's ook automatisch ingelezen. Hierna neemt Intelly het van u over.

Onze software leest de declaratiebestanden in en controleert deze middels een COV-check. Hierna sturen we alle nota’s automatisch via VECOZO naar de zorgverzekeraar. Vervolgens ontvangen we een terugkoppeling over het bedrag dat vergoed wordt. De uitkomst verwerken we in een restnota welke vanuit uw naam naar uw patiënt wordt gestuurd.

Dankzij de snelle verwerking van uw declaraties geeft u uw patiënt eerder de mogelijkheid om tot betaling over te gaan. Bovendien is Intelly geen factormaatschappij, zodoende ontvangt u uw geld rechtstreeks op uw bankrekening zonder inhouding van kosten. Oók van de zorgverzekeraars.
declaratieverwerking mondzorg intelly

Intelly accepteert bestanden van deze declaratiesoftware:

 • Exquise
 • Novadent
 • Simplex
 • Exquise Next Generation
 • OrthWin
 • Software of Excellence
 • JDS
 • Open dental
 • Bytegear

Staat uw declaratiesoftware er niet bij? Neem contact met ons op en vraag naar uw mogelijkheden.

Facturering naar uw patiënt

Wanneer een behandeling gedeeltelijk of niet vergoed wordt, ontvangt uw patiënt een restnota inclusief gespecificeerde factuur van de behandeling. Deze documenten zijn vormgegeven in de huisstijl van uw mondzorg- of tandartspraktijk. Het versturen van post gebeurt altijd uit uw naam. Dit verhoogt de herkenbaarheid bij uw patiënten. Standaard worden documenten per e-mail verstuurd, tenzij u of uw patiënt dit niet wenst.
facturering in uw eigen huisstijl
Declaratieverwerking privacy

Privacy van mijn patiënt

De privacy van uw patiënten is erg belangrijk. Daarom controleren wij of uw patiënt de restdeclaratie via een beveiligde internetverbinding kan ontvangen.

Bij een veilige verbinding ontvangt uw patiënt de restnota met daarop een link naar een online omgeving. Hier kan uw patiënt de gespecificeerde factuur bekijken. Wilt u liever geen link plaatsen? Dan stuurt u de factuur eenvoudig zelf naar de patiënt.

Wanneer de verbinding als onveilig wordt gezien, ontvangt uw patiënt een beveiligd e-mailbericht. Deze bevat enkel de link naar de online omgeving. Vervolgens heeft de patiënt de keuze voor online inzage van de documenten of om deze alsnog per e-mail of per post te ontvangen.

Waar kan mijn patiënt terecht met vragen over de nota?

Uw patiënt neemt contact op met uw praktijk wanneer hij of zij vragen heeft over de factuur. Vervolgens bekijkt u in onze administratiesoftware wat er bijvoorbeeld wel of niet vergoed is. Maar het is ook mogelijk om uw patiënt rechtstreeks met Intelly contact op te laten nemen. Hiervoor gebruikt u onze Admizeker dienst. Wanneer u zelf vragen heeft, belt of mailt u ons gewoon. Al onze medewerkers staan u graag te woord.
De medewerkers van Intelly staan u graag te woord

Meer weten over de Mondzorg Declaratieverwerking?

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.
Ik wil graag meer weten
^