Algemeen - Relaties - Scan codes

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relatie scan codes

Hier kunt u een scan code koppelen aan een relatie.