Stappenplan Margeregeling

Rond de margeregeling Omzetbelasting bestaan regels. Onderstaand zijn deze kort samengevat.

De margeregeling is in het leven geroepen voor de handel in gebruikte goederen. Op grond van de regeling wordt bij gebruikte goederen alleen omzetbelasting berekend over de winstmarge. Deze regeling geldt ook voor gebruikte auto’s.
 
In principe kan dit op twee manieren, nl de individuele methode en de zogeheten globalisatie.
 
Afdracht op individuele methode wordt niet zo vaak toegepast en daarom wordt hier alleen de globalisatie methode uitgelegd.
 
Globalisatie
Dit houdt in dat er per aangiftetijdvak omzetbelasting wordt berekend over de gesaldeerde winstmarge van alle in het aangiftetijdvak ingekochte en verkochte goederen onder de margeregeling.
Het saldo dus van alle in een aangiftetijdvak verkochte margeauto’s (plus eventueel verkochte margeonderdelen) verminderd met de in hetzelfde aangiftetijdvak ingekochte margeauto’s en eventueel ingekochte margeonderdelen. Let op het gaat dus niet over de Inkoopwaarde van de verkochte auto’s maar over de inkopen van auto’s in het betreffende tijdvak. Als u in een kwartaal toevallig 10 margeauto’s verkoopt voor € 1.000 per stuk inclusief OB en u koopt maar 2 margeauto’s terug voor € 500 per stuk, moet je omzetbelasting afdragen 19/119 over (€ 10.000 min € 1.000) € 9.000 is € 1.436,98.
Als u het tijdvak er na 1 marge auto verkoopt voor € 1.000 en weer twee auto’s inkoopt voor € 500 per stuk moet u omzetbelasting afdragen over € 1.000 min € 1.000 is € 0.
 
Speciale aandachtspunten bij globalisatie:
Als u in een aangiftetijdvak voor meer geld inkopen margeregeling hebt dan omzet margeregeling, dan krijgt u in dat tijdvak GEEN omzetbelasting terug ! Wel mag u deze zogeheten negatieve marge verrekenen met een positieve marge in een volgende aangiftetijdvak van hetzelfde jaar. Na afloop van een kalenderjaar worden de winstmarges van alle aangiftetijdvak gesaldeerd en wordt de jaarwinstmarge berekend. Als deze jaarwinstmarge negatief is, dan moet u een beschikking van de inspecteur vragen en mag u de negatieve jaarwinstmarge verrekenen met de positieve marge van een volgend jaar. Voorbeelden:
1e kwartaal inkopen € 5.000 en verkopen € 3.000. Te verrekenen OB nihil in dat kwartaal. Tweede kwartaal inkopen €4.000 en verkopen € 6.000. Dan OB afdragen over € 6.000 min € 4.000 MIN de negatieve marge eerste kwartaal ad € 2.000. Dus over € 0. Als over het derde en vierde kwartaal per saldo nog een negatieve marge volgt van € 1.000 (bijv geen omzet, alleen inkopen € 1.000) dan krijgt u over dat jaar geen OB terug maar mag u de negatieve jaarmarge van € 1.000 ( omzet jaar is € 9.000 en inkopen zijn € 10.000) in het volgende jaar aftrekken van de positieve marge.
 
Administratieve verplichtingen:
- De omzet margegoederen en de inkopen margegoederen moeten apart geboekt worden.
- Van alle inkopen margegoederen moet een inkoopverklaring aanwezig zijn.
- Het saldo van de af te dragen OB moet in de aangifte OB vermeld worden in rubriek 1 A.

Stap 1: BTW code aanmaken

Allereerst dienen er financiële BTW codes aangemaakt te worden.
Dit moet u doen via Stamgegevens - financieel - inrichting - BTW codes.

Marge  
24 = BTW inkoop marge hoog
34 = BTW verkoop marge hoog

Specifiek voor de marge regeling dienen er twee te koppelen BTW codes aangemaakt te worden, welke niet selecteerbaar mogen zijn binnen de dagboeken. Hoe onderstaande BTW coderingen inhoudelijk aangemaakt moeten worden vind u in de voorbeeld inrichting.

98 - BTW inkoop margeregeling hoog
99 - BTW verkoop margeregeling hoog
 

Stap 2: koppeling aan aangiftevak

Deze koppeling kunt u al maken binnen de btw code, tabblad belastingaangifte.

Het is ook mogelijk om dit in de gele ordner rapporten te doen, bij tabblad Belasting.

Alle vier de btw-codes die aangemaakt zijn om de margeregeling te administreren, dienen aan aangifte vak 1a gekoppeld te worden.
Zie ook de voorbeeld inrichting.

Stap 3: BTW code koppelen aan logistieke codes

Via Stamgegevens - finanieel - administratie - tabblad: logistieke koppelingen - subscherm BTW kunnen de financiële BTW codes gekoppeld worden aan de logistieke.

Stap 4: BTW code koppelen binnen dagboek

Om te voorkomen dat binnen het dagboek inkoop of verkoop een verkeerde BTW code gebruikt wordt, is het mogelijk om uitsluitend de juiste codes beschikbaar te maken.

NB: bij het opslaan van de boeking in het inkoop- of verkoopboek wordt automatisch gecontroleerd of de btw code correspondeert.
De gekoppelde BTW codes 98 en 99 mogen niet selecteerbaar zijn in de dagboeken.