Algemeen - Relaties - Leveranciergroepen

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Leveranciergroepen

Met een leveranciergroep kan er een onderverdeling worden gemaakt in soorten leveranciers. Als een relatie een leverancier is, dan kan aan deze relatie een leveranciergroep worden toegekend. Eén relatie kan tot meerdere leveranciergroepen behoren.

Leveranciergroepen


Via het Nieuw item aanmaken-icoon kan een nieuwe leveranciergroep worden aangemaakt. Hier moet een Groep ID en Omschrijving worden ingevuld. De Groep ID wordt automatisch door het programma bepaald. Bij de Omschrijving vult u de omschrijving van de leveranciergroep in.
In het tabblad Relaties is het mogelijk om relaties aan de leveranciergroep te koppelen. Het koppelen van een leveranciergroep aan relatie kan ook vanuit de relatie. Dit staat hier beschreven.