Algemeen - Personen

Stamgegevens > Algemeen > Personen

Met deze optie kunt u personen aanmaken, wijzigen en verwijderen.

Nadat een persoon is aangemaakt zijn er een aantal tabbladen beschikbaar.

Tabblad Algemeen

 
Hier staan de algemene gegevens van de persoon.
 • ID: Dit is een uniek nummer dat automatisch wordt aangemaakt.
 • Naam (weergave): Dit is de naam van de persoon zoals deze in zijn geheel wordt weergegeven. D.w.z. Voornaam + Tussenvoegsel + Achternaam.
 • Naam (oficieel):  Dit is de naam alvolgt opgebouwd: voorletters + tussenvoegsel + achternaam
 • Voornaam: De voornaam van de persoon.
 • Tussenvoegsel: Eventueel tussenvoegsel bij de achternaam.
 • Achternaam: De achternaam van de persoon.
 • Meisjesnaam: de familienaam van de vrouwlijke partner
 • Initialen: De initialen van de persoon.
 • Adres: Het adres van de persoon.
 • Postcode: De postcode van de persoon.
 • Woonplaats: De woonplaats van de persoon.
 • Land: Het land van de persoon.
 • Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de persoon.
 • Mobiel nummer: Het mobiele telefoonnummer van de persoon.
 • E-mail adres: Het e-mail adres van de persoon.
 • Burgerlijk staat: Hier kunt u kiezen uit een aantal opties
 • Geboortedatum: De geboortedatum van de persoon.
 • Geboorteplaats: De geboorteplaats van de persoon.
 • Geboorteland: Het geboorteland van de persoon.
 • Datum overlijden: Bij overlijden kunt u hier de datum invullen.
 • Geslacht: Het geslacht van de persoon.
 • Nationaliteit: De nationaliteit van de persoon.
 • Taal: De taal die de persoon spreekt.
 • Burgerservicenummer: Het BSN-nummer van de persoon (wordt ook wel het SoFi-nummer genoemd).
 • Geboorteland vader: Hier vult u het geboorteland van de vader in.
 • Geboorteland moeder: Hier vult u het geboorteland van de moeder in.
Kaarten
Hier staan kaarten die door de persoon zijn gebruikt.
 • Kaart ID: Dit is het kaartnummer.
 • Kaart type: Dit is het type kaart.
 • Relatie: Dit is de relatie die aan de kaart is gekoppeld.
Relaties
Hier staan de relaties waarbij deze persoon aan een contactpersoon is gekoppeld.
 • Relatienummer: Dit is het relatienummer van de relatie
 • Naam: Dit is de naam van de relatie
Tabblad: Documenten
Hier staan documenten die aan de relatie zijn gekoppeld.
De werking hiervan is beschreven bij Document Manager.