Logistiek - Overzichten

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten

Hier kunnen logistieke overzichten worden uitgedraaid. De selectie is onderverdeeld in:


Tijdregistratie

Tijdregistratie

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Tijdregistratie

Het betreft hier overzichten die betrekking hebben op de gewerkte tijden aan orders. De volgende tijdregistratie overzichten kunnen worden uitgedraaid.


per dag

Tijdregistratie - Overzicht per dag

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Tijdregistratie > Overzicht per dag

Dit is een overzicht van de tijdregistratie per dag. U kunt hier een overzicht van één of meerdere medewerkers per werkmaatschappij  printen. Door vooraf een begin- en einddatum op te geven kunt u het overzicht over meerdere dagen genereren.


per maand

Tijdregistratie - Overzicht per maand

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Tijdregistratie > Overzicht per maand

Dit is een overzicht van de tijdregistratie per maand. U kunt een overzicht van één of meerdere medewerkers per werkmaatschappij printen. Door vooraf de gewenste maanden aan te vinken, bepaalt u over welke periode het overzicht gegenereerd moet worden. Het overzicht is voor elk jaar uit te draaien.


per jaar

Tijdregistratie - Overzicht per jaar (verlof)

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Tijdregistratie > Overzicht per jaar (verlof)

Dit is een overzicht van de opgenomen verlofdagen in een jaar.
Het werkt als volgt:

 1. U selecteert eerst de werkmaatschappij (indien er maar één werkmaatschappij is wordt deze stap automatisch overgeslagen)
 2. U selecteert de medewerker(s) van wie je de verlofdagen uit wilt draaien en u vult het gewenste jaartal in. U klikt op 'OK' om dit te bevestigen.
 3. Nu krijgt u de voor de gekozen medewerker(s) de verlofdagen met de uren te zien, opgesplitst per maand. Onderaan de lijst staat een opsomming van de uren per verlofsoort.

dagkaart

Tijdregistratie - Kopieer dagkaart

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Tijdregistratie > Kopieer dagkaart

Met deze optie kunnen op basis van een bestaande dagkaart één of meerdere nieuwe dagkaarten worden aangemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld de verlof-dagkaarten van een vakantieperiode in één keer worden aangemaakt.

Het werkt als volgt:

 1. U selecteert eerst de werkmaatschappij (indien er maar één werkmaatschappij is wordt deze stap automatisch overgeslagen)
 2. U selecteert de medewerker van wie de dagkaart gekopieerd dient te gaan worden en de datum van de te kopiëren dagkaart. U klikt vervolgens op 'OK' om uw keuze te bevestigen.
 3. Nu krijgt u de originele dagkaart te zien welke gekopieerd zal gaan worden. Vervolgens kunt u aanvinken voor welke medewerkers de dagkaart gekopieerd moet worden. Ten slotte moet u een Begin- en Einddatum instellen voor de periode dat de dagkaarten moeten worden aangemaakt. Stel dat u de verlofdagkaarten wilt aanmaken voor een medewerker die 2 weken vakantie opneemt, dan maakt u eerst de te kopiëren dagkaart aan voor de eerste verlof dag. Vervolgens gaat u deze dagkaart via deze optie kopiëren en vult u bij begin- en einddatum de periode van de vakantie in. U klikt op 'OK' om uw keuze te bevestigen.
 4. U komt nu in het scherm waar wederom de originele dagkaart wordt getoond met daaronder per geselecteerde medewerker de dag(en) waarvoor een dagkaart aangemaakt zal worden. Voor elke dag staat een groen vinkje of een rood kruisje. Een groen vinkje houdt in dat voor die dag een dagkaart zal worden aangemaakt. Een rood kruisje houdt in dat deze dag wordt overgeslagen. Door op deze icoontjes te klikken, kunt u nog dagen aan- en uitvinken. Stel dat de opgegeven kopieerperiode een weekend overbrugt, dan zullen standaard de dagen zaterdag en zondag uitgevinkt zijn, omdat op deze dagen in de meeste gevallen niet gewerkt wordt. Er zal ook rekening worden gehouden met het Standaard rooster van de medewerker mocht deze zijn ingesteld. Is bijvoorbeeld in het Standaard rooster ingesteld dat de medewerker op maandag niet werkt, dan zal de maandag bij het kopiëren van de dagkaart standaard uitgevinkt zijn, mocht deze dag binnen de geselecteerde kopieerperiode vallen. Als de juiste dagen zijn aangevinkt, klikt u op 'OK' om de dagkaart(en) aan te maken.

Voorraad

Voorraad

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Voorraad

De volgende voorraad overzichten kunnen worden uitgedraaid.


Voorraadlijst

Voorraad - Fiscale voorraadlijst

Stamgegevens > Logistiek > Overzichten > Voorraad > Fiscale voorraadlijst

Hier kan de fiscale voorraadlijst per werkmaatschappij op een bepaalde datum worden uitgedraaid. De volgende gegevens worden weergegeven:

 • Artikelcode
 • Omschrijving
 • Artikelsoort
 • Handelseenheid
 • Computervoorraad
 • Jaarverbruik
 • Berekening incourantheid
 • Commerciële waarde