Connectivity - Niveau Interfaces

Hier vindt u alle informatie over het niveau interfaces. Selecteer een specifiek onderdeel door te klikken op één van onderstaande links:


algemeen

Algemeen


Hierin dient u aan te geven wat de brontabel (view) is die gebruikt gaat worden, eventueel de tabelnaam die gelogd wordt en een omschrijving. Er is de mogelijkheid om een conversiefunctie te definiëren door te klikken op de knop “Conversiefunctie”.  Er moet een doel tabel worden aangegeven  en de kop of rootnode moet worden gespecificeerd, dit is de eerste TAG in een XML bericht.
Gespecificeerde instellingen over velden, selectie restricties, regeltabellen en nadere instellingen kunnen worden gewijzigd/toegepast  onder desbetreffende knoppen.
bronnen

Bronnen en doelen


Hier dient u aan te geven welke mapping configuratie er gebruikt gaat worden en wat het bron adres en database is. Deze kunt u invoegen door op de knop “Bron” te drukken, waarna het volgende scherm getoond word, waarin de bron details ingevoegd dienen te worden.
 • Interface
Hier wordt de naam van de interface weergegeven.
 • Adres
Het adres van de bron (vb: Servernaam)
 • Database
Naam van de database (vb: Yesterday, Live, Navision etc.).
 • Gebruikersnaam
Gebruikersnaam met voldoende rechten op de bovengenoemde database.
 • Wachtwoord
Wachtwoord bovengenoemde gebruiker.
 • Conversie type
 • Conversie type (voor opschoning)
 • Tabel prefix
 • Log record laatst verwerkt
 • Message Queue
 • Selectie met "no lock"
Wanneer desbetreffende gegevens zijn ingevoegd klikt u op “OK” of “OK en sluiten”.   
Vervolgens kunt u de doelgegevens invoeren , deze kunt u invoegen door op de knop “Doel” te drukken, waarna het volgende scherm getoond wordt, waarin de bron details ingevoegd dienen te worden.
 • Interface
 • Adres
 • Database
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Conversie type
 • Conversie type (opschoning)
 • Tabel prefix
 • Message queue
 • Message queue label
 • Message queue is 'transactional'
 • Message queue gebruikt UTF-16 berichten
 • Vertragen indien meer dan ... aantal berichten in queue
 • Extern programma ID
 • Doel namespace
Wanneer desbetreffende gegevens zijn ingevoegd klikt u op “OK” of “OK en sluiten”.   
 
Desgewenst kunnen er gegevens worden ingevoerd met betrekking tot de mailfunctionaliteit van Intelly. Door te klikken op de knop “Mail Server” verschijnt het scherm waarin u  betreffende gegevens (servernaam, gebruikersnaam, wachtwoord) kunt invoegen.
brondoc

Bronnen en document uitvoer

Wanneer er gebruik gemaakt wordt document uitvoer functionaliteit voor deze interface, dienen onder deze tab het doel adres en conversietype te zijn ingevoerd.
 
instellingen

Instellingen

Dit tabblad biedt een overzicht van instellingen van de interface.

Bovenaan staan gegevens over desbetreffende interface en daaronder staan de mogelijkheden om de volgende gegevens aan te passen:
 • Actief
 • Actief van
 • Actief tot
 • Logging actief
 • Logging retentie aantal dagen
 
logverwerkende

Logverwerkende functies

Hierin kan aangegeven worden welke logfuncties er aangeroepen dienen te worden: