Documentsysteem - Document Manager

De document manager is een programma waarmee u het documentenarchief kunt beheren. Hier kunt u o.a. documenten zoeken, aanmaken, bewerken, koppelen en verzenden. De document manager kunt u op meerdere manieren openen.
 

  1. Algemeen
  2. Nog toe te kennen documenten
  3. Tabblad Documenten
  4. Intelly Business Enterprise
 

Algemeen

1. Algemeen

Via deze weg wordt de document manager geopend zonder dat er vooraf een documentselectie is gedaan. Klik links bovenin het menu op het Intelly logo-icoon. Afhankelijk van waar u zich in het menu bevindt kan dit ook een ander icoon zijn.
 

Menu aanroep documentmanager


Vervolgens selecteert u de optie "Documenten" om de document manager te openen.
 


Toekennen

2. Nog toe te kennen documenten

Via deze weg wordt de document manager geopend, maar dan met een selectie van nog toe te kennen documenten. Dit zijn documenten waaraan nog bepaalde eigenschappen moeten worden toegekend. Het zijn bijvoorbeeld gescande documenten die niet door de OCR-documentherkenning zijn herkend. Het toekennen vindt plaats bij Bewerken.
Het openen van de document manager gebeurt nu links onderin het venster bij het icoon: Nog toe te kennen documenten. U kunt klikken op het witte vel of op het aantal (=aantal nog toe te kennen documenten) om de document manager te openen.
 


tabblad

3. Tabblad Documenten

Een document kunt u koppelen aan record binnen de database, bijvoorbeeld aan een relatie. Overal waar een documentkoppeling mogelijk is, kunnen de documenten opgevraagd worden via het tabblad Tabblad Documenten.
Nu wordt de document manager geopend met de selectie van documenten die zijn gekoppeld aan het betreffende record.
 


enterprise

4. Intelly Business Enterprise

In IBES (voorheen IVEM) wordt de document manager geopend met een selectie van documenten die aan een entiteit moeten worden gekoppeld. Dit gebeurt door op het bakje te klikken.
 


 


opties

Opties

De volgende opties zijn beschikbaar in de Document Manager. Klik op 1 van de opties voor meer informatie.

 

Document Manager - Zoeken
Document Manager - Selectie
Document Manager - Bewerken
Document Manager - Koppelingen
Document Manager - Logistieke koppeling
Document Manager - Koppelingen als bijlage

Document Manager - Document groepen
Document Manager - Acties bekijken
Document Manager - Log bekijken