Algemeen - Producten

Stamgegevens > Algemeen > Producten

Hier staan de stamgegevens van de producten, die in verschillende processen kunnen worden gebruikt. Deze stamgegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd, en nieuwe producten kunnen worden toegevoegd.

Producten:

Er kunnen meerdere types producten binnen een bedrijfsproces worden gebruikt. Voorbeelden van product types zijn: meubels, kleding en gerechten. Hier staan de stamgegevens per product.
Lees meer >>

Basisgegevens:

Hier staan stamgegevens die de producten groeperen in categorieën, families en omzetgroepen e.d..
Lees meer >>

Overzichten:

Eventuele overzichten staan hier per product type.
Lees meer >>