Algemeen - Intelly Printers

Stamgegevens > Algemeen > Intelly printers

Hier ziet u alle stamgegevens die binnen uw organisatie omgeving zijn aangemaakt m.b.t. het automatisch printen. Maak hieronder een keuze waarover u meer wilt weten.

  1. Printers
  2. Printservers

Printers

Printers

Stamgegevens > Algemeen > Intelly printers > Printers

Hier vindt u alle Intelly printers die al aangemaakt en selecteerbaar zijn op diverse plekken binnen uw Intelly omgeving om gegenereerde documenten centraal af te drukken. Onderstaand een indicatie:

Via het Nieuw item aanmaken-icoon kunt een nieuwe printer toevoegen. U dient dan de printernaam en de omschrijving van de printer op te geven en dan klikt  u op 'OK'.

 Maak hier een verdere keuze, waarover u meer wilt weten.

  1. Algemeen
  2. Printservers

Algemeen

Printers - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Intelly printers > Printers > Tabblad Algemeen

Hier ziet u de aangemaakte of geselecteerde Intelly Printer.
Onder de naam en omschrijving staat de wachtrij van documenten die nog op deze printer afgedrukt moeten worden. Meestal zal deze leeg zijn.
 


Printservers

Printers - Printservers

Stamgegevens > Algemeen > Intelly printers > Printers > Tabblad Printservers

Hier selecteert u de printer waarop deze opdracht moet worden afgedrukt.
Voorwaarde is wel dat de Intelly Client op het betreffende werkstation / server aan moet staan.
 


Printservers

Printservers

Stamgegevens > Algemeen > Intelly printers > Printservers

De Intelly printservers worden automatisch aangemaakt a.h.v. Intelly Client optie 'afdrukken'.

Zodra de Intelly Client wordt ingesteld op de instelling 'afdrukken' wordt er door de Intelly Client de op dat werkstation / server geïnstalleerde printers naar uw Intelly omgeving gestuurd en opgeslagen als aparte printservers.

Intelly/red_exclamationmark.giTip:
Het is aan te raden om alvast aparte printers aan te maken op het betreffende werkstation / server met een passende benaming en de juiste standaard printinstellingen, zodat de koppeling met de Intelly printer logisch hieruit volgt.