Algemeen - Activiteiten

Stamgegevens > Algemeen > Activiteiten

Hier kunnen Activiteiten en Activiteitgroepen worden aangemaakt.


activiteiten

Activiteiten

Stamgegevens > Algemeen > Activiteiten > Activiteiten

Hier kunnen activiteiten worden aangemaakt welke bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden binnen tijdregistratie.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Activiteit ID: Dit is een automatisch volgnummer.
 • Code: Hier kan een code voor de activiteit worden ingevoerd.
 • Omschrijving: Hier kan de omschrijving van de activiteit worden ingevoerd
 • Activiteit groep: Hier kan een activiteitgroep worden ingesteld om de activiteit onder te verdelen.
Per activiteit kan worden ingesteld voor welke werkmaatschappij(en) de activiteit beschikbaar moet worden.
 • Werkmaatschappij: Selecteer hier een werkmaatschappij.
 • Details: Achter de knop zijn de volgende opties beschikbaar:

  - Kosten uurloon programmeren: Hier kunnen de kosten uurloon voor programmeren worden ingesteld.
  - Kosten uurloon instellen: Hier kunnen de kosten uurloon voor instellen worden ingesteld.
  - Kosten uurloon productie: Hier kunnen de kosten uurloon voor productie worden ingesteld.
  - Opslag %: Hier kan een opslag percentage worden ingesteld.
  - Uurloon programmeren: Dit is het uurloon programmeren incl. opslag.
  - Uurloon instellen: Dit is het uurloon instellen incl. opslag.
  - Uurloon productie: Dit is het uurloon productie incl. opslag.
  - Indirecte activiteit: Vink dit aan indien het een indirecte activiteit betreft.


activiteitgroepen

Activiteitgroepen

Stamgegevens > Algemeen > Activiteiten > Activiteitgroepen

Door middel van activiteitgroepen kunnen Activiteiten worden onderverdeeld.