Algemeen - Externe programma's

Stamgegevens > Algemeen > Externe programma's

Er kunnen gegevens van andere programmasystemen worden ingelezen. Hiervoor dient u hier aan te geven welke dat is en welke bestandtype daarbij hoort.

Klik binnen dit scherm op het Nieuw item-icoontje om een extern programma in te stellen. Hier dient u de omschrijving van het programmasysteem in te vullen, bijvoorbeeld 'Rabobank Telebankieren (Administratienaam)'. Vervolgens selecteert u, met behulp van de dropdown, het bijbehorende Import bestandstype, bijvoorbeeld 'Mut.Asc'.

 

 

algemeen-externeprogramma's-rabobank(w).png