Connectivity - Algemeen Intelly Connectivity

Hier vindt u alle informatie over algemene functies en toepassingen van Intelly Connectivity. Selecteer een specifiek onderdeel door te klikken op één van onderstaande links:

Conversie functies


CleanupConversionEntities
Voor het opschonen van de 'ConversionEntities' tabel
 - parameter 1: geeft aan hoeveel dagen oud het record moet zijn (bericht moet verwerkt zijn)
 - parameter 2: (optioneel, standaard niet actief) geeft aan hoeveel dagen oud het record moet zijn, ook al is deze niet verwerkt
 
CleanupSpaces
Vervangt alle spatiereeksen van meer dan 1 spatie door 1 spatie
Parameter 1 (optioneel):
1 = standaard
2 = alle spaties verwijderen
3 = standaard functie + spatiereeks links verwijderen + spatiereeks rechts verwijderen
 
ConversionEntityToRensaOrder
stap 0: (een bestelprocedure) plaatst een bestand met als procedure "ConversionEntityToRensaOrder"
stap 1: plaatsen rensa order
Procedure: ConversionEntityToRensaOrder -> CheckRensaOrderReceived
 stap 2: controleer of de order door rensa ontvangen is
Procedure: CheckRensaOrderReceived -> CheckRensaOrderProcessed
stap 3: controleer of de order door rensa verwerkt is & zet een bericht klaar voor verwerking (door de mappings)
Procedure: CheckRensaOrderProcessed -> ProcessRensaOrder
stap 4: verwerking (door mappings)
 
CopyFile
Kopieert een bestand (veldinhoud: '[UNC_From_Path] [UNC_To_Path]')
Parameter 1: overschrijf doel bestand. 0 of N (standaard) = nee. 1 of J of Y = ja.
 
DateAdd
Ophogen van een datum
Parameter 1: aantal dagen (mag ook negatief zijn om terug te tellen)
Parameter 2: (optioneel) type om op te hogen "d" voor dagen, "m" voor maanden, "y" voor jaren. Indien niet opgegeven = "d"
Parameter2: (optioneel) datum format. Bijv. "dd/mm/yyyy" of "dd/mm/yy" of "mm/dd/yyyy". Indien niet opgegeven = "yyyymmdd"
 Uitvoer is gelijk aan het datum format van de invoer.
 
EmailToConversionLog
E-mail account berichten inlezen (+verwijderen) naar conversie log
 
ExactForWindowsLogToMapping
Exact voor windows changelog verwerken
 
FormatAmount_1.234,89
Formateer bedrag als: 1.234,89
 
FormatPhoneNumber
Formatteerd de invoer als telefoonnummer
 
GetDate_YYYYMMDD
Geeft de huidige datum in het formaat YYYYMMDD, ofwel bijv. 20101231
 
GetHouseNumber
Haalt het huisnummer gedeelte op uit de veld waarde
 
GetHouseNumberExtension
Haalt het huisnummer toevoeging gedeelte op uit de veld waarde
 
GetPhoneNumberFromText
Haalt een telefoonnummer uit een stuk tekst
 
GetTime_HH:MM:SS
Geeft de huidige tijd in het formaat HH:MM:SS, ofwel bijvoorbeeld 23:45:29
 
ICFToMultipleXMLs
ASCII Factuur (ICF) naar een XML per factuur
 
IntellyChangelogToMapping
Intelly changelog verwerken
 
IntellyConversionLogToMessageQueues
Intelly conversie log verwerken naar message queue
 
Left
Voor het links afknippen van een opgegeven aantal karakters
 
MessageQueuePreDotNetToConversionLog
Message Queue uitlezen (specifiek: type Field Assist)
Leest een message queue en plaatst de berichten in het conversielog van de mapping waarin deze functie wordt aangeroepen
 
MoveFile
Verplaatsts een bestand (veldinhoud: '<FromPath> <ToPath>') Param 1: overschrijf doel bestand J/N; Param 2: neem rechten over J/N
Verplaats een bestand (veldinhoud: '[UNC_From_Path] [UNC_To_Path]')
Parameter 1: overschrijf doel bestand. 0 of N (standaard) = nee. 1 of J of Y = ja.
Parameter 2: neem rechten over. 0 of N = nee. 1 of J of Y (standaard) = ja.
 
NavisionLogToMapping
Lees het navision log en roept de mapping aan waarin deze functie gebruikt is Het bijhouden van al verwerkte records wordt gedaan door het volgnummer bij te houden bij de mapping (per bron-doel). Indien er meerdere mappings gebruikt worden, is het dus mogelijk deze functie meerdere keren in te stellen.
 
ProcessEmailLoggingAccount
Verwerkt een e-mail logging account
 
ProcessIntellyConversionLogReceived
Verwerkt het ontvangstlog, om met de berichten hierin de mappings aan te sturen
 
RensaDeliveryToConversionEntity
Rensa leverings informatie verwerken naar een 'conversion entity' (via webservice)
 
Replace
Vervangen van opgegeven waarde 1 door opgegeven waarde 2
 
Right
Voor het rechts afknippen van een opgegeven aantal karakters
 
Round
Afronden op het opgegeven aantal decimalen
 
RoundTime
Afronden van tijd in minuten
 
TimeAdd
Tijd toevoegen
 
Trim
Alle spaties weghalen uit het veld

Triggers

Als er gegevens vanuit een bepaald systeem naar andere systemen gecommuniceerd moeten worden is het van belang om wijzigingen op deze gegevens te loggen. Binnen SQL databases is gebruik gemaakt van triggers op tabellen om dit te doen.
Het is mogelijk om via Intelly een trigger aan te maken op de volgende methode, daarnaast is het mogelijk om via Microsoft SQL Enterprise manager per tabel te controleren of er een actieve trigger aanwezig is op de specifieke tabel. Alle triggers die binnen Intelly gebruikt worden om te loggen beginnen met “itr” (IntellyTrigger).