Algemeen - Relaties - Website gebruikers

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Website gebruikers

Website gebruikers zijn gebruikers die in kunnen loggen op externe website die een koppeling hebben naar Intelly online. Hier is informatie te vinden over het aanmaken, wijzigen en accepteren van website gebruikers.

home

Website gebruikers

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Website gebruikers

Via deze menuoptie kunnen website gebruikers aangemaakt, gewijzigd en verwijderd worden. Met een website gebruiker account kan worden ingelogd op een externe website die gekoppeld is aan Intelly online. Denk hierbij bijvoorbeeld aan registratie t.b.v. inschrijvingen, inzien van eigen klantgegens of account voor een webwinkel.

De volgende gevens zijn beschikbaar:
 • E-mail adres: Dit is het e-mail adres van de website gebruiker en tevens zijn inlognaam.
 • Naam: Dit is de naam van de website gebruiker.
 • Wachtwoord: Dit is het wachtwoord waarmee de website gebruiker kan inloggen op de externe website.
 • Wachtwoord verloopt op: Hiermee kan worden ingesteld wanneer het wachtwoord verloopt zodat de website gebruiker vanaf deze datum niet meer kan inloggen.
 • Beheerder: Hiermee wordt aangegeven of de website gebruiker Beheer rechten heeft binnen de externe website.
 • Persoon: Hier kan de website gebruiker worden gekoppeld aan een Persoon welke aanwezig is binnen Intelly Online. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het plannen van cursussen. Als een website gebruiker zich via een interne website inschrijft voor een cursus, dan moet aan de deze website gebruiker een Persoon gekoppeld worden omdat Personen worden ingepland in de cursusplanning.
Aan een website gebruiker kunnen relaties gekoppeld worden. Dit is bijvoorbeeld nodig als het een account voor een webwinkel betreft. De facturatie geschiedt nl. op een relatie.
Hier zijn de volgende gegevens beschikbaar:
 • Relatie: Dit is de relatie waarvoor de website gebruiker geregistreerd is.
 • Beheerder: Hiermee wordt aangegeven of de website gebruiker Beheer rechten heeft voor deze relatie binnen de externe website.
 • Personen aanmaken toestaan: Hiermee wordt ingesteld of de website gebruiker Personen mag aanmaken via de externe website.
Het is in de meeste gevallen ook mogelijk om vanuit de externe website een website gebruiker account aan te maken. Deze website gebruikers komen hier dan ook tussen te staan.

home

Website gebruikers aanmaken

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Website gebruikers aanmaken

Met deze optie wordt voor alle relaties een website gebruiker account aangemaakt.
Het account wordt alleen aangemaakt indien:
 • Bij de relatie een e-mail adres is ingevuld
 • Voor de relatie nog geen website gebruiker account bestaat
Bij het aanmaken kan nog een vervaldatum worden ingesteld. Dit houdt in dat het website gebruiker account vanaf die datum inactief wordt. Wanneer een vervaldatum wordt meegegeven, kan worden ingesteld of deze vervaldatum geldt voor de nieuwe website gebruikers die nu worden aangemaakt of voor de nieuwe en de bestaande website gebruikers.
Indien u geen vervaldatum wilt toekennen, dan laat u deze leeg.
De wachtwoorden worden automatisch gegenereerd en worden samen met de inlognamen van de website gebruikers, gemaild naar de persoon die de website gebruikers aanmaakt.

home

Website gebruikers accepteren

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Website gebruikers accepteren

Met deze optie kunnen geregistreerde website gebruikers geaccepteerd worden. Dit gebeurt door aan de website gebruiker een Relatie en/of Persoon te koppelen.
Indien een website gebruiker niet geaccepteerd dient te worden, dan kan deze verwijderd worden door het vinkvak 'Verwijderen' aan te vinken.