Logistiek - Voorraad telling

Stamgegevens > Logistiek > Voorraad telling

Met de optie Voorraad telling kan de voorraad van uw producten geregistreerd worden. Hier zijn de volgende opties beschikbaar:
Invoeren

Invoeren

Stamgegevens > Logistiek > Voorraad telling > Invoeren

Het invoeren van de voorraad telling begint met het selecteren van de werkmaatschappij. Vervolgens wordt het volgende scherm geopend. (Is er maar 1 werkmaatschappij beschikbaar, dan wordt dit scherm direct geopend.)

Voorraad telling selectie 1

Nu kunt u een magazijn en zone selecteren. (Wanneer er maar 1 magazijn aanwezig is, dan zult u direct naar het volgende scherm gaan.)
Het volgende scherm is nu zichtbaar:
 
Voorraad telling selectie 2

Met behulp van de kalender, kunt u de dag selecteren waarop de voorraad wordt geteld. Wordt bijvoorbeeld 1 januari geselecteerd, dan zal de voorraadtelling op deze dag worden aangemaakt. De registratiedatum en -tijd die bij het product dat geteld wordt, wordt opgeslagen in echter de huidige datum en tijd. Wilt u deze registratie datum en tijd zelf bepalen, dan kunt u dat door de Vaste registratie datum en tijd te vullen.
Stel het is 02-01-2009 en u wilt de voorraadtelling van 01-01-2009 aanvullen, maar dan wel met registratiedatum 01-01-2009, dan moet de registratiedatum met 01-01-2009 worden gevuld en in de kalender op 01-01-2009 worden geklikt.

Wanneer middels de kalender op een dag wordt geklikt, dan wordt het volgende scherm geopend.

Voorraad telling product invoer

Het scherm dat u te zien krijgt kan afwijken van bovenstaande afbeelding. De opties zijn afhankelijk van de voorraad registratie instellingen van het magazijn.

Hier vindt de telling plaats. In het invoervak onder Code kunt u het te tellen product selecteren. Bij Los moet het aantal losse consumenteneenheden worden ingevoerd.
Met de velden Rek, Kolom, Rij en Slot kunt u de voorraad telling specifieker aan een locatie in het magazijn toekennen.

wijzigen

Wijzigen

Stamgegevens > Algemeen > Logistiek > Voorraad telling > Wijzigen

De ingevoerde voorraadtellingen kunnen hier gewijzigd worden. Alle gegevens m.b.t. de telling kunnen hier gewijzigd en aangevuld worden. Het is niet mogelijk om via de optie nieuwe tellingen toe te voegen. Dit kan alleen via de optie Invoeren.
 
Voorraad telling wijzigen
Verwerken

Verwerken

Stamgegevens > Algemeen > Logistiek > Voorraad telling > Verwerken

De verwerking van voorraad tellingen wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Dit gebeurt niet real-time. Via deze menuoptie kunt u handmatig de voorraad telling verwerken zodat de telling direct in de voorraad wordt doorgevoerd.
De handmatige verwerking wordt gedaan per magazijn.
Via 'Test: 1 Product(ID) kunt u de verwerking voor 1 product doorvoeren. Zo kunt u testen of de telling goed wordt verwerkt. Dit doet u door hier het Product ID in te voeren.