Automatisering mutaties

Stamgegevens > Financieel > Automatisering mutaties

Het is mogelijk om standaard boekingen die periodiek moeten worden gemaakt te automatiseren. Door deze eenmalig in te richten kunnen deze boekingen bijvoorbeeld jaarlijks of maandelijks worden gemaakt. Deze boekingen worden alleen uitgevoerd voor de ingestelde boekjaren die niet zijn afgesloten.

Met beginbalans mutaties kunnen grootboekrekeningen worden gesaldeerd naar een grootboekbalansrekening. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de btw-balansrekeningen of loonbelasting balansrekeningen.

Met (eind)balansen is het mogelijk om een eindbalans in te voeren vanuit een oude administratie. Het is tevens mogelijk om de eindwaarden van de winst- & verliesrekeningen in te voeren voor vergelijkende cijfers.

Vaste activa kan dusdanig worden ingericht dat deze alleen de afschrijvingsstaat genereert voor de tussentijdse- en/of jaarcijfers of ook automatisch de afschrijvingen financiëel boekt. Bij aanpassingen in de vaste activa worden de bijbehorende financiële boekingen automatisch gemaakt.

Een voorbeeld van vaste journaalposten is een maandelijkse reservering van accountantskosten, zodat tussentijdse cijfers een betere weergave is van het resultaat.

De grootboeken eindwaarden is geschikt om balanswaarden op een specifieke datum vast te zetten. Dit is erg goed bruikbaar met voorraad tellingen waarbij de waarde van de voorraad is vastgesteld. Als er bijvoorbeeld nog een voorraadmutatie ontstaat door te laat factureren, dan zorgt het systeem ervoor dat de waarden van de grootboekrekening op de datum van de voorraadtelling weer wordt aangepast naar de vastgestelde waarde.

Selecteer hieronder het onderwerp voor verdere informatie.