Algemeen - Relaties - Relatiegroepen

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > RelatiegroepenRelatiegroepen

Met een relatiegroep kan er een onderverdeling worden gemaakt in soorten relaties. Als een relatie een leverancier is, dan kan aan die relatie de relatiegroep Leveranciers worden toegekend. Eén relatie kan tot meerdere relatiegroepen behoren.

Via het Nieuw item aanmaken-icoon kan een nieuwe relatiegroep worden aangemaakt. Hier moet een Groep ID en Omschrijving worden ingevuld. De Groep ID wordt automatisch door het programma bepaald. Bij de Omschrijving vult u de omschrijving van de relatiegroep in.
In het tabblad Relaties is het mogelijk om relaties aan de relatiegroep te koppelen. Het koppelen van een relatiegroep aan een relatie kan ook vanuit de relatie. Dit staat bij Relaties > Relatiegroepen beschreven.