Algemeen - Relaties - Kaarten

Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Kaarten

Kaarten zijn pasjes die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld mee te betalen of punten te sparen.
De volgende gegevens zijn beschikbaar:

Algemeen
Hier staan de algemene gegevens van de kaart.
  • Kaart ID: Dit is het kaartnummer dat samen met het kaart type een unieke combinatie moet zijn.
  • Kaart type: Dit is het type kaart, bijvoorbeeld Magna Carta of Powercard. Samen met het kaartnummer moet dit een unieke combinatie zijn.
  • Persoon: Dit is de persoon die aan de kaart is gekoppeld.
  • Relatie: Dit is de relatie die aan de kaart is gekoppeld.
Afwaarderingen
Hier staan de afwaarderingen die op de kaart hebben plaatsgevonden.
  • Datum: Datum van afwaardering.
  • Tijd: Tijdstip van afwaardering.
  • Bedrag incl. btw: Bedrag inclusief b.t.w. van afwaardering.
Opwaarderingen
Hier staan de opwaarderingen die op de kaart hebben plaatsgevonden.
  • Datum: Datum van opwaardering.
  • Tijd: Tijdstip van opwaardering.
  • Bedrag incl. btw: Bedrag inclusief b.t.w. van opwaardering.