Intelly Client - Intelly Client instellingen

De instellingen van de Intelly Client kunnen geopend worden door rechts onderin het scherm naast de tijd op het Intelly logo klein-icoontje te klikken met je rechtermuistoets. Het volgende verschijnt dan.
 

Klik vervolgens op 'Instellingen'.

Afhankelijk van de geïnstalleerde opties voor de ingelogde gebruikersnaam kan het instellingenscherm opgeroepen worden. Maak hieronder uw keuze.


afdrukken

Intelly Client instellingen - Afdrukken

Deze functie wordt gebruikt voor het centraal afdrukken van gegevens die voortvloeien uit Intelly.

Deze optie wordt meestal aangezet op de server die bij de klant staat, omdat deze (vrijwel) nooit uitgelogd wordt.
Het is uiteraard ook mogelijk om deze optie op een werkstation aan te zetten.

De Intelly Client stuurt de geïnstalleerde printers (inclusief printernaam) naar de Intelly omgeving, alwaar zo'n printer als printserver aan wordt gemaakt.
Aan een Intelly printer wordt een printserver gekoppeld.
Zodra een Intelly printer een printopdracht krijgt, wordt het document in de wachtrij gezet, welke door de Intelly Client opgehaald wordt en uiteindelijk op de gekozen printer met de standaard geïnstalleerde instellingen wordt afgedrukt.
docsysteem

Intelly Client instellingen - Document systeem

Onderstaande instellingen tabblad inzake het document systeem is zichtbaar.

Indien u een verandering van de onderstaande instellingen heeft gemaakt MOET u op de button 'Toepassen' klikken, anders blijft de oude instelling gehandhaafd.
 

Niveau: Het is mogelijk om bij het scannen al het security niveau op te geven. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Het document krijgt dan bij binnenkomst in Intelly direct het niveau en is meteen afgeschermd.

Type: Geef hier het document type op. Dit is niet verplicht.

Groepen: Geef hier op tot welke documentgroep dit document behoord. Dit is wel belangrijk ivm het terug kunnen vinden, maar ook mbt het eventueel doorboeken naar de juiste administratie.

Scanner: Selecteer hier de scanner waarmee u gaat scannen. Intelly heeft zelf al gezocht welke scanners er op uw werkstation zijn geïnstalleerd en of ze middel WIA of middels TWAIN werken.

Automatisch scannen: Als deze optie aanstaat EN het aantal seconden is ingevuld, zal de scanner zelf beginnen met scannen zodra er een document in de scanner wordt gelegd.
Intelly/red_exclamationmark.giLET OP: Indien de optie 'Automatisch scannen' aangevinkt wordt bij dit tabblad van de Intelly Client, wordt deze optie uitgevinkt bij het tabblad Online archief.

Meerdere pagina's als één document inscannen: Indien deze optie aan is gevinkt, zullen alle pagina's die in deze run worden gescand als één document in Intelly binnenkomen.
Intelly/red_exclamationmark.giLET OP: Indien een nieuwe set van meerdere pagina's gescand moet worden, is het noodzakelijk om een korte pauze (30 seconden) tussen de setjes te houden, anders wordt het nl als één document gezien.

Scans afdrukken naar printer:

Automatisch corrigeren document oriëntatie: Indien dit vinkje aanstaat, zal ieder gescand document van vier zijde bekeken worden ivm OCR herkenning en de meest bruikbare zal binnen Intelly geplaatst worden.
Indien het vinkje NIET aanstaat, zal een gescand document sneller binnenkomen. De OCR zal toegepast worden zoals het document ingevoerd is geworden. Dit wil zeggen: indien een document op de kop is gescand of indien het een landscape afgedrukt document is, zal er geen nuttige OCR gemaakt kunnen worden. .

Bulk scan: Het is (middels een aantal instellingen) mogelijk om een hele set documenten achter elkaar als bulk (een soort behangrol) in te scannen. De afzonderlijke documenten worden later losgemaakt en toegekend.

Document kwaliteit: Stel hier de document kwaliteit in waarmee het document naar Intelly gestuurd wordt. Het is voldoende om de 'gemiddelde' kwaliteit in te stellen. Dit ivm de grootte van het bestand.

Start scan: Indien de optie 'automatisch scannen' uitstaat, kan een scan handmatig gestart worden door op deze button te klikken.

Scheidingspagina afdrukken:
extern

Intelly Client instellingen - Externe programma's

Voor het importeren van bestanden, zoals bankmutaties, dient u bij het opstarten van de Intelly Client te kiezen voor het tabblad Externe Programma's.

U krijgt dan het volgende te zien:
 

 

Selecteer in dit tabblad bij Programma het extern programma dat de bestanden heeft aangemaakt. Zorg dat u altijd klikt op Toepassen om de instellingen op te slaan. Ontbreekt de optie die u zoekt, dan is dit niet ingesteld binnen de stamgegevens van Intelly.
Klik hier om naar de stamgegevens van externe programma's te gaan.
Klik hier om naar de stamgegevens van de administratie te gaan om te zien of het externe programma aan de administratie is gekoppeld.
 

Vervolgens zoekt u bij Locatie naar het opgeslagen importbestand dat u heeft gedownload en/of opgeslagen.

Als u dit gevonden heeft klikt u op Toevoegen. Zorg dat u vervolgens altijd klikt op Toepassen om de instellingen op te slaan. De opdracht voor het importeren wordt nu in het witte schermp gezet. Wilt u meer bestanden importeren kunt u hier meer opdrachten bijzetten. Door de opdracht te selecteren en vervolgens op Verwijderen te klikken, kan u ook een opdracht verwijderen uit de lijst.
Klik hier voor de beschrijving specifiek voor bankmutaties.

Nu is alles goed ingesteld om de bestandgegevens in Intelly binnen te laten komen. Over enkele minuten worden door de Intelly Client de mutaties automatisch in Intelly geïmporteerd. Om dit te controleren gaat u kijken in de ordner van Intelly, waarvoor het bestand bestemd is. Als u daar de laatste mutaties ziet staan, is alles goed gegaan.

Tip: Tijdens het importeren moet u de Intelly Client niet afsluiten.


kassa

Intelly Client instellingen - Kassaprinters

Onderstaande instellingen tabblad inzake het tabblad Kassaprinters is zichtbaar indien de optie 'Kassa' actief is.
 

 
Binnen dit scherm wordt het afdrukken van de kassa bonnen beheerd.

Kassabon afdrukken na afsluiten transactie:
Indien u deze optie aanvinkt, is het niet mogelijk om een niet afgesloten transactie te printen.

Aantal exemplaren:
Hier geeft u het aantal kassabon afdrukken op.

Afdrukmethode:
Hier geeft u één van de volgende mogelijkheden op:
- Backoffice:
- Communicatie server:
- Lokaal: er wordt een lokale printer opgegeven waarop de kassabon afgedrukt moet worden.

Intelly/red_exclamationmark.giTIP:
Voor alle instellingen geldt, indien er een wijziging plaatsvindt, dient u dit te bevestigen met de button 'Toepassen' of 'OK'.

online

Intelly Client instellingen - Online archief

Met het online archief is het eenvoudig om uw papieren digitaal te archiveren en is bedoeld voor de enkelvoudige stukken (niet bulk zoals inkoopfacturen).
Het instellen van het online archief wordt nl. per te scannen document gedaan.Relatie
Hier staan alle relaties die binnen Intelly bekend zijn. Een in te scannen document kan hiermee direct aan een relatie gekoppeld worden.
TIP: als u hier een relatie opzoekt, ziet u tevens de adresgegevens en telefoonnummers van deze relatie. U kunt dit ook gebruiken als een snelle database zonder dat er binnen Intelly steeds van menu gewisseld hoeft te worden.

Document
Het type, de groep, het niveau en ook het kenmerk en datum kan vooraf al ingevuld worden, zodat het document direct verwerkt wordt.

Scanner
Geef hier de scanner gegevens op.
Intelly/red_exclamationmark.giLET OP: Indien de optie 'Automatisch scannen' aangevinkt wordt bij dit tabblad van de Intelly Client, wordt deze optie uitgevinkt bij het tabblad Document systeem.