Content Management - Pagina's

In het CMS van Intelly kunt u pagina's aanmaken, bewerken en aan het juiste menu koppelen. Wij hebben voor u de volgende onderverdeling gemaakt:
  Om een pagina aan een menu te koppelen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Menu's > Nieuw menu aanmaken"
 
nieuw

Nieuwe pagina aanmaken

Content Management > Pagina's

Voordat er een stuk tekst kan worden geplaatst, dient er eerst een pagina te worden aangemaakt. De tekst dient namelijk altijd op een pagina geplaatst te worden.

Een pagina kan binnen een menu geplaatst worden, maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om een losse pagina te maken.

Om een nieuwe pagina aan te maken logt u in op https://secure.intelly.nl en gaat vervolgens naar Content Management > Pagina's. Klik linksboven op het -icoon. Het volgende scherm verschijnt.


Onderstaande velden zijn van belang voor het aanmaken van een nieuwe pagina.

Pagina titel: Dit is de naam van de pagina die zichtbaar is in uw browser.
Omschrijving (intern): Hier kunt u een omschrijving van de pagina invoeren, welke zichtbaar is in de database.
Friendly url: Hier kunt u een url invoeren die zichtbaar wordt in de browser. Wanneer u de pagina aan een menu koppelt, raden wij aan dit veld leeg te laten, en de url binnen het menu in te stellen.
Zichtbaar: Hier kunt u bepalen in welke situatie de pagina zichtbaar moet zijn. Ingelogd, uitgelogd, geautoriseerd. Indien dit veld leeggelaten wordt, is de pagina altijd zichtbaar.
Meta titel: Dit is een tekst die door zoekmachines getoond wordt om aan te geven waar uw website over gaat.
Meta omschrijving: Dit is een tekst die door zoekmachines getoond wordt om aan te geven waar uw website over gaat.
Niet indexeren door zoekmachines:  Wanneer dit is aangevinkt, zal de pagina niet getoond worden wanneer in de zoekmachine op uw eigen website gezocht wordt.
HTML sjabloon: Hier kunt u een HTML sjabloon selecteren om de opmaak van uw pagina te definiëren.
Kolom definite (komma-gescheiden): Hier kunt u aangeven uit hoeveel kolommen uw pagina moet bestaan. Dit kunt u ook bepalen in het HTML-sjabloon.
Sjabloon HTML: Hier kunt u HTML code invoeren om de opmaak van de pagina te definiëren wanneer u geen gebruik wenst te maken van de HTML sjablonen.

Indien u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd, drukt u op "OK". Het volgende scherm verschijnt:Het CMS van Intelly werkt op basis van kolommen en rijen. Wanneer u een tekst, applicatie of menu op de pagina wilt plaatsen, dient u aan te geven in welke kolom en rij deze informatie dient te staan. Afhankelijk van het aantal kolommen dat u heeft gedefiniëerd, kunt u informatie plaatsen. Bijvoorbeeld: Heeft u aangegeven dat de pagina uit 4 kolommen moet bestaan, dan kunt u de cijfers 1 t/m 4 gebruiken in het veld "Kolom".

Meer informatie over de opmaak van de pagina's en het inregelen van kolommen en rijen, kunt u vinden onder "HTML sjabloon".

Hieronder volgt een uitleg van de velden:

Kolom: Hier vult u de waarde van de kolom in waar de tekst, applicatie of het menu moet komen te staan.
Rij: Hier vult u de waarde van de kolom in waar de tekst, applicatie of het menu moet komen te staan.
Tekst: Hier kunt u een tekst selecteren of aanmaken welke u op de pagina wilt plaatsen.
Applicatie: Selecteer hier de applicatie die u op de pagina wilt tonen.
Applicatie parameters: Indien een applicatie aan de pagina is toegevoegd, kunt u hier zaken instellen.
Menu: Selecteer hier een menu dat u aan de pagina toe wilt voegen.

Wanneer u de informatie aan de pagina heeft toegevoegd, klikt u op "OK". Uw pagina is nu aangemaakt.