Organisaties - Logistiek - Magazijnen

Stamgegevens > Algemeen > Organisaties > Logistiek > Magazijnen

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon maakt u een nieuw magazijn aan, of u opent u een reeds bestaand magazijn om in te zien of te bewerken.Magazijn
 • Magazijn ID: Bij het aanmaken van een nieuw magazijn, kiest u zelf een specificiek magazijnnummer. Als u hier niets invult, zal Intelly zelf het nummer nemen dat tussen haken staat.
 • Omschrijving: Hier geeft u een korte duidelijke omschrijving van het magazijn.
 • Werkmaatschappij: Hier selecteert u met behulp van de dropdown de werkmaatschappij, waarbinnen dit magazijn valt.
 • Proces: Hier selecteert u een logistiek proces waarop correcties worden uitgevoerd via een voorraad telling. Stel het magazijn betreft een winkel, dan moet hier het verkoopproces worden geslecteerd. Via een voorraad telling kunnen dan eventueel weggeven en/of gestolen producten worden gecorrigeerd. Voor een magazijn met onderdelen moet het inkoopproces worden geselecteerd om zo teveel of te weinig geleverde goederen middels een voorraad telling te corrigeren.

Zones

Een magazijn kunt u indelen in zones. Om ervoor te zorgen dat er standaard altijd 1 zone aanwezig is, wordt automatisch altijd de zone Algemeen aangemaakt.

Achter de knop expandinfo.gif (groene i) Instellingen zitten de Registratie instellingen. Deze instellingen zijn bepalend voor de wijze waarop de voorraad telling voor de betreffende zone zal geschieden.
Hier zijn de volgende opties beschikbaar:
 • Tel methode: Hier moet de methode worden opgegeven waarop de voorraad moet worden geteld.
 • Maximaal aantal zichtbare producten: Hier wordt ingesteld hoeveel producten zichtbaar mogen zijn bij de voorraad telling. Hoe geringer het aantal des te sneller de voorraad telling wordt verwerkt.
 • Automatische invoer:
 • Scancodes handmatig invoeren:
 • Alleen actieve voorraad:
 • Rek / Aangepaste omschrijving: Vink dit aan indien de voorraad telling aan een rek moet worden toegekend. Bij Aangepaste omschrijving kan een andere benaming aan Rek worden gegeven.
 • Kolom / Aangepaste omschrijving: Vink dit aan indien de voorraad telling aan een kolom moet worden toegekend. Bij Aangepaste omschrijving kan een andere benaming aan Kolom worden gegeven.
 • Rij / Aangepaste omschrijving: Vink dit aan indien de voorraad telling aan een Rij moet worden toegekend. Bij Aangepaste omschrijving kan een andere benaming aan Rij worden gegeven.
 • Slot / Aangepaste omschrijving: Vink dit aan indien de voorraad telling aan een slot moet worden toegekend. Bij Aangepaste omschrijving kan een andere benaming aan Slot worden gegeven.
 • Handelseenheid: Vink dit aan indien de aantallen in Handelseenheden geregistreerd kunnen worden.
 • Consumenteneenheid: Vink dit aan indien de aantallen in Consumenteneenheden geregistreerd kunnen worden.
 • Label printer: Stel hier de standaard printer in die gebruikt moet worden bij het afdrukken van product etiketten.
 • Label sjabloon: Stel hier het standaard sjabloon in dat gebruikt moet worden bij het afdrukken van product etiketten.