Algemeen - Factuursoorten

Stamgegevens > Algemeen > Factuursoorten

Een factuursoort wordt gebruikt om uw inkoopfacturen via het logistieke proces te boeken. In feite zijn de factuursoorten een selectie van uw grootboekschema met alleen die rekeningen die van belang zijn voor het boeken van inkoopfacturen.


algemeen

Algemeen

Het aanmaken van een nieuwe factuursoort doet u door te klikken op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoontje. U krijgt het volgende scherm.
 


Een ID wordt automatisch aangemaakt conform het voorstel tussen haakjes. Vervolgens voert u de omschrijving van de factuursoort in.

Intelly/red_exclamationmark.giTIP: Het is ook mogelijk om automatisch factuursoorten aan te maken, met het factuursoort ID dat gelijk is aan het grootboeknummer en dezelfde omschrijving krijgt als de grootboekomschrijving. Klik op factuursoort grootboekrekeningnummer om naar de pagina te gaan waar dit staat beschreven.

Gebruiken voor verkoop: Standaard wordt een factuursoort aangemaakt voor het inkoopproces / kostenproces. Indien een factuursoort voor het verkoopproces is, dient dit vak aangevinkt te worden.

Opties aan/uitzetten: Standaard wordt in het boekingsscherm gevraagd om de factuursoort in te vullen, de omschrijving (optioneel) en het bedrag excl. BTW.
Middels deze opties is het mogelijk om meer informatie uit het boeken te halen door opties aan te zetten in de modus Optioneel (niet verplicht) of Verplicht. In het laatste geval zal er pas een vervolg plaatsvinden als er iets ingevuld is. Eerder kunt u niet doorgaan. Alleen de opties die aangezet worden, zullen in het boekingsscherm zichtbaar zijn.

Datum: Op boekingsregelniveau opgeven van de datum om bijv jaarabonnement op maandelijkse bedragen te boeken, zodat overlopende posten ondervangen/inzichtelijk worden.
Aantal: Indien u de product koppeling aan hebt staan, is het uiteraard verplicht om de aantallen op te geven bij het boeken.
Aantal soort: Hier geeft u de soort (CE en/of HE) op.
Omschrijving:
BTW bedrag vragen: Indien het btw bedrag op de factuur afwijkt van het standaard berekende btw bedrag. Hiermee heeft u o.a. te maken als u op één inkoopfactuur 2 verschillende btw percentages moet verwerken.
Locatie:
Product koppeling: Op productniveau boeken, zodat voorraden bijgewerkt worden.
Project koppeling: Op projectniveau boeken, zodat inkopen rechtstreeks ten laste van een project komen.
Toeslag koppeling:
Andere werkmaatschappij:
Andere entiteit: Op entiteitniveau boeken, zodat bijvoorbeeld de inkopen rechtstreeks op een order terecht komen.

Klik op OK om de factuursoort op te slaan.
 


werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen

De factuursoort heeft vervolgens een Factuursoort ID gekregen. U dient wel nog de factuursoort te koppelen aan de bijbehorende werkmaatschappij. Dit doet u in het tabblad 'werkmaatschappij'. Klik vervolgens wederom op OK om de wijziging op te slaan. 
 


koppelingen

Koppelingen

Grootboekrekening
Als de factuursoort is aangemaakt, dient deze logistieke code nog gekoppeld te worden aan de financiële code, oftewel de bijbehorende grootboekrekening. Hoe u deze koppeling maakt, is beschreven in logistieke koppelingen.

Relatie
Een factuursoort kan gekoppeld worden aan een bepaalde relatie. Als gevolg hiervan komt dan bij het boeken van een inkoopfactuur van die relatie, automatisch de gekoppelde factuursoort naar voren. Als u bijvoorbeeld bij uw accountantskantoor de factuursoort 'Accountant' koppelt, komt iedere keer dat u een factuur boekt van uw accountantskantoor automatisch de factuursoort 'Accountant' naar voren.
Hoe u deze koppeling legt is beschreven bij relatie.

Locatie
Als er gebruik wordt gemaakt van locaties kunt u via het Subscreen empty-icoon de locaties koppelen aan de factuursoort. Met behulp van de dropdown kunt u de locatie selecteren die moet worden toegevoegd aan de lijst voor deze factuursoort. Door op 'OK' te klikken wordt de locatie toegevoegd en kunt u eventueel nog een locatie toevoegen. Klik op locatie om te zien wat nog meer moet worden ingericht om gebruik te maken van de locaties.