Intelly Client

De Intelly Client is een programma op uw werkstation dat opdrachten naar de centrale server verstuurt. Intelly is zo opgezet dat iedere opdracht die u aan Intelly geeft, via die centrale server loopt. Dit is om te zorgen dat uw gegevens nooit kwijt kunnen raken ook al zou er iets mis gaan met uw PC. De client is niet op iedere PC noodzakelijk. Vrijwel alles wat Intelly doet kan via een normale browser gedaan worden.

Waarvoor dient de Intelly Client:

  • Printen. Bepaalde printopdrachten (zoals stickers printen) lopen via de centrale server. De client zal de stroom van te printen pagina's via het internet ontvangen, en dan doorsturen naar de aangesloten printer. U kunt dus ook vanaf een ander werkstation, waar de printer niet op aangesloten is, printen: de client zal als centraal opvangpunt dienen en toch uw opdracht af kunnen drukken.
  • Scannen. Via de client kunnen uw scans doorgestuurd worden naar de automatische verwerkings-server van Intelly: deze "leest" uw documenten, herkent wat er binnenkomt, en zal ze naar de juiste plek binnen het systeem doorsturen. Uw documenten zijn vanaf dat moment overal volledig digitaal beschikbaar.
  • Verzenden naar Intelly. Middels de Intelly Client is het mogelijk om rechtstreeks een document naar Intelly te verzenden. U hoeft binnen de Windows Explorer alleen maar met de rechtermuisknop op het document te klikken en de optie 'Verzenden naar Intelly' te kiezen. De precieze beschrijving in de handleiding, vindt u hier.
  • Importeren gegevens externe programma's. Middels de Intelly Client kunt u externe gegevens importeren naar Intelly. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uw bankgegevens van uw betaalrekening te importeren naar Intelly, zodat deze klaar worden gezet om te boeken. Hoe dit proces in z'n werk gaat, is hier beschreven.