Intelly planning - Applicatiebeheer

Kies hieronder het onderwerp waarover u meer informatie wenst te hebben:
belangrijk

Belangrijke stamgegevens

regios

Regio's

U vindt de regios die van toepassing zijn voor uw bedrijf via het volgende pad:

Algemeen > Organisatie > Logistiek > Werkmaatschappijen (Tab Regio's)

entiteit

Entiteit soorten

U vindt de entiteit types die relevant zijn voor uw bedrijf binnen Intelly via:

Algemeen > Organisatie > Logistiek > Werkmaatschappijen (Tab: Entiteit soorten)


bloktijden

Bloktijden

U vindt de bloktijden die relevant zijn voor uw bedrijf binnen Intelly via:

Algemeen > Routeplanning > Tijdsloten

feestdagen

Feestdagen

Om bedrijfs breed feest dagen op te voeren gaat u naar:

Organisatie > Logistiek > Bedrijfs feestdagen

Hier selecteert u het land waarvoor u feestdagen op wilt geven (Nederland) en drukt u op de knop "Datums". 
Door op een vrij record op het kalendertje te klikken kunt een een specifieke dag aanmerken als feestdag:

schema

Doorvoeren in werkschema

Op het moment dat een feestdag is toegevoegd, en deze dagen moeten worden meegenomen in de werkschemas van monteurs, kan dit, na het aanmaken van een feestdag, worden doorgevoerd vanuit het planbord.
Binnen het planbord dient u te klikken op een willekeurige monteur met rechtermuistoets en kiest u de menu optie: "Werkblokken controleren (alle medewerkers)":

In het opgekomen scherm, zullen na analyse van het schema de voorgenomen mutaties (indien van toepassing) getoond worden waarbij aangegeven kan worden (middels aan/uit vinken) welke mutaties er doorgevoerd moeten worden.

Door op "OK" te klikken worden de mutaties doorgevoerd.
 
stamgegevens

Inrichting stamgegevens

inrichten

Medewerkers inrichten

adresgegevens

Adresgegevens

Om voor monteurs adres informatie op te geven gaat u naar:

Medewerkers > (Tab werkmaatschappij / kolom 'tijdregistratie")

In de tab "werkgebieden" kan adres informatie worden toegevoegd over desbetreffende medewerk(st)er:

weekrooster

Weekrooster

Om voor monteurs rooster informatie op te geven gaat u naar:

Medewerkers > (Tab werkmaatschappij / kolom 'tijdregistratie")

In de tab "Standaard weekrooster" kan roosterinformatie worden toegevoegd over desbetreffende medewerk(st)er:

werkschema

Werkschema

Om een werkschema van een monteur aan te maken of aan te passen, kunnen alle handelingen binnen het planbord zelf worden voldaan. Hiervoor kies je binnen het planbord de juiste medewerker en klik je met rechtermuistoets op zijn/haar naam en kiest "Werkschema":


In het opgekomen scherm kunnen de werktijden worden aangepast voor desbetreffende werknemer. Op het moment dat de tijden in orde zijn klik je op "Opslaan" en vervolgens op "Werkblokken controleren" om de wijzigingen door te voeren.

Hierbij wordt rekening gehouden met:
  • Werkblokken worden alleen ge-update vanuit de agenda vanaf huidige dag
  • Werkblokken worden alleen ge-update wanneer de update date en time gelijk is aan create. Anders heeft iemand handmatig een wijziging doorgevoerd
  • Werkblokken worden alleen ge-update/aangemaakt wanneer er maar 1 werkblok en geen orders op die dag staan.
  • Werkblokken die gewist zijn (handmatig) worden niet opnieuw aangemaakt ([StateID]=9)
Na analyse van het schema worden de voorgenomen mutaties (indien van toepassing) getoond waarbij aangegeven kan worden (middels aan/uit vinken) welke mutaties er doorgevoerd moeten worden.

planbord

Monteur regio's planbord

Om monteurs aan een specifieke regio (1 regio per employee) te koppelen, volgt u het pad binnen Intelly naar:

Algemeen > Medewerkers > Medewerkers
(selecteer desbetreffende monteur dan vindt u in de tab "Planbord" in de kolom "Regio's" de knop om Regio's toe te voegen):

 
  inplannen

Monteurs beschikbaar voor planvoorstel(len)

Om monteurs beschikbaar te stellen en op te laten nemen in planvoorstellen van het planbord ga je naar:

Algemeen > Medewerkers > Medewerkers
(selecteer desbetreffende monteur dan vindt u in de tab "Werkmaatschappijen" in de kolom "Tijdregistratie" de knop om Tijdregistratie toe te voegen.):
Tijdregistratie > Standaardrooster > "Beschikbaar voor automatisch inplannen"


synchronisatie

Synchronisatie

Onderstaande clausules gelden voor synchronisatie met betrekking tot bovenstaande:
  • werkblokken worden gesynced (beide kanten op tussen client en backoffice)
  • het ingestelde standaard schema bij de medewerker wordt gesynced (beide kanten op tussen client en backoffice)
  • de ingestelde werktijden bij de medewerker worden gesynced (beide kanten op tussen client en backoffice)

Frequently Asked Questions

Indien er fouten optreden

Als er een fout optreedt is het van belang om grondig na te gaan wat deze fout betreft. Dit is gemakkelijker na te gaan als de melding wordt meegeleverd met het verzoek tot oplossing.
Foutmeldingen in de Intelly Agent kunnen als volgt worden geëxtraheerd:

Op de server waar de Intelly Agent draait (192.168.12.57) open je het scherm van de agent waarna je onder het kopje instellingen “Uitgebreide logging” aanklikt.
Nu kun je de handeling waarop de fout zich voordoet opnieuw uitvoeren en zul je in het console van de agent meldingen voorbij zien komen waaruit blijkt dat er zich een fout heeft voorgedaan.

Ga in de verkenner naar: “C:\Program Files (x86)\Intelly\Intelly Agent\log”. Selecteer het meest recente logbestand en open deze in een teksteditor:


Door helemaal naar het einde van het bestand te scrollen kom je aan bij de zojuist gecreerde meldingen.
Het is voor ons het makkelijkst en duidelijkst indien de logfile vanaf de start van de handeling (timewise vanuit het logbestand) tot en met het einde van de handeling (timewise uit het logbestand) worden meegestuurd.