Sjablonen - Regelopbouw - Tags bij definitietabel Gegroepeerde entiteit regels

In de sjablonen die gebruikt worden in de entiteiten binnen IBES kunnen in de regels de volgende tags gebruikt worden:

Tags Beschrijving
Date Datum (notatie: 01-01-2000)
Date:dd mmmm yyyy Datum (notatie: 1 januari 2000)
Date:dd-mm-yyyy Datum (notatie: 01-01-2000)
Date:dd-mm-yy Datum (notatie: 01-01-00)
Date:ddmmyy Datum (notatie: 010100)
TimeFrom Tijd van
TimeTill Tijd tot
HoursActualCorrection Correctie werkelijke uren
HoursActual Werkelijke uren
EmployeeID Medewerker ID
EmployeeCode Medewerker code
EmployeeName Medewerker naam
ActivityID Activiteit ID
ActivityCode Activiteit code
ActivityDescription Activiteit omschrijving
ActivityGroupID Activiteitgroep ID
ActivityGroupCode Activiteitgroep code
ActivityGroupDescription Activiteitgroep omschrijving
PersonID Persoon ID
PersonName Naam van persoon
PersonInitials Voorletters van persoon
PersonFirstName Voornaam van persoon
PersonInsertion Tussenvoegsel van persoon
PersonSurname Achternaam van persoon
PersonDateOfBirth Geboortedatum van persoon (notatie: 01-01-2000)
PersonDateOfBirth:dd mmmm yyyy Geboortedatum van persoon (notatie: 1 januari 2000) 
PersonDateOfBirth:dd-mm-yyyy Geboortedatum van persoon (notatie: 01-01-2000)
PersonDateOfBirth:dd-mm-yy Geboortedatum van persoon (notatie: 01-01-00)
PersonDateOfBirth:ddmmyy Geboortedatum van persoon (notatie: 010100)
Remark Opmerking